IziHloko zikaMoya

Nansi indawo lapho sikhuluma khona ngemibuzo ejulile yokuphila.


konke Ubufakazi ngoNkulunkulu Umshado Nomndeni Mayelana neBhayibheli Ukwenza Umuzwa Wezinto Okufanele Ukwenze Empilweni Yakho? Umcabango Omusha WamaKristu Impilo Yangemva Kokufa

Ucwaningo Olujulile