Imigomo Yokusebenzisa


I-New Christian Bible Study Project iwumklamo we-New Christian Bible Study Corporation (NCBS), 299 Le Roi Road, Pittsburgh, PA 15208, USA. Ihloselwe ukusetshenziswa umphakathi ku-inthanethi kuwebhu yomhlaba wonke. Uhlelo lokusebenza lwewebhu lisebenzisa lesi sizinda:

www.newchristianbiblestudy.org (okuzobizwa kamuva ngokuthi "isayithi").

Isayithi liqukethe inani elikhulu lombhalo, isithombe, nokuqukethwe kwe-multimedia. Amalungelo okusebenzisa lokhu okuqukethwe ayahluka ngokuqukethwe okuthile, futhi afingqwa ngale ndlela elandelayo:

Umbhalo weBhayibheli: Ziningi izinguqulo zeBhayibheli ezingasetshenziswa kule ngosi. Ezinye zalezi zinguqulo zisesidlangalaleni, kodwa ezinye azikho. Ngokuhumusha ngakunye, isaziso se-Copyright/Attribution sinikezwa ekhasini lewebhu elivezwa ngemva kokuba umsebenzisi ekhethe ukuhunyushwa kweBhayibheli okuthile. Wonke amalungelo empahla yobuhlakani agodlwe abanikazi abafanele, ngokuhumusha ngakunye. Ezimweni lapho inguqulo ingekho emphakathini, sithole imvume edingekayo yokusebenzisa izinguqulo zeBhayibheli kulokhu kuphela. Noma ubani ofisa ukusebenzisa noma yikuphi ukuhumusha okungezona okusesidlangalaleni kwesizinda nganoma iyiphi enye indlela kufanele axhumane nabanikazi be-copyright ukuze uthole izimvume ezifanele. Akuvunyelwe ukuchithwa kwemibhalo yeBhayibheli yomphakathi. Uma ungathanda ukusebenzisa umbhalo wesizinda somphakathi, sicela usithinte, futhi sizokuthumela emthonjeni wawo.

Umbhalo wemisebenzi yaseSwedenborg: Kukhona izinguqulo eziningi zemisebenzi yezenkolo ka-Emanuel Swedenborg equkethwe kusayithi. Ukwengezwa kwezinye izinguqulo ngezilimi ezengeziwe kuhlelwa. Ukwaziswa okuningi okubhaliwe ngesiLatini nangesiNgisi kwanikezwa, futhi kwasetshenziswa ngemvume, Iphrojekthi ye-STAIRS (Swedenborg Theological Archive and Information Retrieval System), okuwuhlelo lwesikhathi eside lokucwaninga nokushicilela lwe-Academy of the New Church. Wonke amalungelo kudatha agodliwe.

Umbhalo wezincazelo: Umbhalo wezincazelo ezilotshiwe zezindaba zeBhayibheli, amavesi eBhayibheli, imiqondo yeBhayibheli, amagama nemishwana, izihloko zemfundiso noma ezingokomoya, namanye amakhasi angewona aweBhayibheli, angewona aweSwedenborg anamalungelo okushicilela yi-NCBS noma ababhali bokuqala, ngaphandle lapho okuhlukile kuphawulwe emakhasini ngamanye. Amalungelo okusebenzisa umbhalo kusayithi anikezwe yilabo banikazi. Noma yikuphi ukusetshenziswa okwengeziwe akuvunyelwe.

Amavidiyo: Isayithi liqukethe izixhumanisi zamavidiyo. Amavidiyo angahle aqukethwe kusayithi uqobo, noma anikezwe umsebenzisi emithonjeni ye-inthanethi, efana ne-YouTube. Okuqukethwe kwevidiyo kune-copyright ababhali noma abashicileli bayo, ngaphandle kwalapho okuhlukile kuphawulwa ezimeni ezingazodwana. Wonke amalungelo kubo agodliwe.

Izithombe: Isizinda siqukethe izithombe. Iningi lezithombe lithathwe kumasayithi aku-inthanethi, isb Wikimedia Commons. Ukusetshenziswa kwabo kulawulwa imigomo yelayisense ethulwe kusizindalwazi. Isibonelo, noma ubani ofisa ukusebenzisa esinye sezithombe ezisuka ku-Wikimedia Commons kufanele athole isithombe kusayithi le-Wikimedia Commons, futhi asisebenzise ngokuvumelana nemibandela ye-Wikimedia Commons. Ezinye izithombe kusayithi zinelungelo lobunikazi ngabanikazi bazo, futhi zisetshenziswe ngemvume yomnikazi. Wonke amalungelo alezo zithombe agodliwe, futhi ukusetshenziswa okwengeziwe akuvunyelwe ngaphandle kwemvume ecacile yomnikazi we-copyright.

Eminye imigomo nokudalula: Le sayithi isebenzisa ithuluzi eliqoqa izicelo zakho zamakhasi futhi ingase idlulisele izici zazo ezinjinini zokusesha ukuze zizisize ekukhombeni le sayithi. Silawula ukumiswa kwethuluzi futhi sinesibopho sanoma yiluphi ulwazi oluthunyelwa ezinjinini zokusesha. Ulwazi oluthunyelwe ngale ndlela lukhawulelwe kumakheli amakhasi aceliwe, futhi angeke lufake noma yimaphi amakheli e-IP, amakheli e-imeyili, nanoma yiluphi olunye ulwazi olungahlotshaniswa nanoma yisiphi isivakashi esithile sesayithi.

I-New Christian Bible Study Project yenziwe ngenhloso yokusiza ukuthuthukisa ukuqonda kweBhayibheli emhlabeni namuhla. Ngokusobala, akubona bonke abavumayo ukuthi uNkulunkulu ukhona, futhi ngisho nakulabo abakholelwayo, ziningi izindlela zokuzama ukufuna iqiniso, nokuphila ukuphila okuhle. Sinikeza lombono Omusha wobuKristu njengalowo ongasiza ekwenzeni umhlaba ube ngcono. Umbono osuneminyaka engaphezu kwengu-200 ukhona, futhi obunethonya elibanzi - ekuqedeni ubugqila, ekwandiseni amalungelo nokuhlonipha abesifazane, ekusekeleni umshado, nemindeni, futhi ngokombono wesimanje wesayensi ye-theistic, lapho isayensi nenkolo kwenza umqondo ndawonye.

Ukusetshenziswa kwalesi siza kulawulwa yimithetho yeCommonwealth yasePennsylvania, kanye ne-United States of America.