თავისუფალი სიტყვა. თავისუფალი აზროვნება. თავისუფალი რელიგია.


Esta es la traducción de: Freedom of speech. Freedom of thought. Freedom of religion. by New Christian Bible Study Staff

Traducido al ქართული ენა by The NCBSP AI team


Descripción:

ბევრი ფიქრობს ამ საკითხებზე. რას ამბობს ბიბლია მათ შესახებ?

Creado o traducido por: The NCBSP AI team

Fecha de creación: 2021

Reconocimiento: This is a machine translation of the original work referenced above. The translation text was generated using either DeepL's model, Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

Derechos de autor: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licencia: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Ver términos


Cita sugerida:

თავისუფალი სიტყვა. თავისუფალი აზროვნება. თავისუფალი რელიგია.. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back