თავისუფალი სიტყვა. თავისუფალი აზროვნება. თავისუფალი რელიგია.


Toto je překlad: Freedom of speech. Freedom of thought. Freedom of religion. od New Christian Bible Study Staff

Přeloženo do ქართული ენა od The NCBSP AI team


Popis:

ბევრი ფიქრობს ამ საკითხებზე. რას ამბობს ბიბლია მათ შესახებ?

Vytvořeno nebo přeloženo: The NCBSP AI team

Datum vytvoření: 2021

Kredit: This is a machine translation of the original work referenced above. The translation text was generated using either DeepL's model, Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

Autorská práva: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licence: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - viz podmínky


Doporučená citace:

თავისუფალი სიტყვა. თავისუფალი აზროვნება. თავისუფალი რელიგია.. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back