თავისუფალი სიტყვა. თავისუფალი აზროვნება. თავისუფალი რელიგია.


Ceci est une traduction de: Freedom of speech. Freedom of thought. Freedom of religion. by New Christian Bible Study Staff

Traduit en ქართული ენა par The NCBSP AI team


Description:

ბევრი ფიქრობს ამ საკითხებზე. რას ამბობს ბიბლია მათ შესახებ?

Crée ou traduits par: The NCBSP AI team

Date de création: 2021

Crédit: This is a machine translation of the original work referenced above. The translation text was generated using either DeepL's model, Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

Droit d'auteur: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licence: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Voir les conditions


Citation suggérée:

თავისუფალი სიტყვა. თავისუფალი აზროვნება. თავისუფალი რელიგია.. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back