Izindaba ZeBhayibheli Zichaziwe

Thola ulwazi olusha kulezi zindaba ezinhle, kodwa ezivame ukungaqondwa kahle


IBhayibheli ligcwele izindaba. Ingabe zisabalulekile nanamuhla? Emva kweminyaka engu-2000? Yebo! Kaziphelelwa sikhathi. Zibhalwe ngohlobo lwekhodi, lapho amagama angokoqobo anencazelo yangaphakathi. Nasi uhlu lwezindaba zeBhayibheli. Abaningi banezincazelo noma ukuhlaziywa kwabafundi abasha abangamaKristu, abalobi, nabaculi.

Uma ungathanda ukufaka izincazelo zakho zezindaba zeBhayibheli, ungase u- ubahambise lapha ukuze ubuyekezwe.

Format: text audio video All   
Book: 


Humusha: