Izindaba ZeBhayibheli Zichaziwe

Thola ulwazi olusha kulezi zindaba ezinhle, kodwa ezivame ukungaqondwa kahle


Ucwaningo Olujulile