Villkor


Projektet Nykyrkligt Bibelstudium är ett projekt som initierats av the Pittsburgh New Church Society, 299 Le Roi Road, Pittsburgh, PA 15208, USA. Det är till för allmänheten världen över att använda. Webbenapplikationen använder den här domänen:

www.newchristianbiblestudy.org (hädanefter kallad “webbplatsen”).

Webbplatsen innehåller en betydande mängd text-, bild- och multimediainnehåll. Rätterna för att använda detta innehåll varierar med det specifika innehållet och sammanfattas enligt följande:

Bibeltext: Det finns många översättningar av Bibeln som kan användas på webbplatsen. Några av dessa översättningar finns i det offentliga området, men andra inte. För varje översättning tillhandahålls ett meddelande om upphovsrätt / tillskrivning på webbsidan som visas efter att en användare har valt en viss bibelöversättning. Alla immateriella rättigheter är reserverade av respektive ägare, för varje översättning. I de fall då en översättning inte är offentlig, har vi fått det nödvändiga tillståndet att bara använda bibelöversättningarna i detta syfte. Den som vill använda någon annan översättning än de som är öppna för allmänheten måste på något annat sätt kontakta upphovsrättsinnehavarna för tillstånd.

Text av Swedenborgs verk: Det finns flera översättningar av Emanuel Swedenborgs teologiska verk på webbplatsen. Dessa verk är på latin och engelska, från och med den 9 maj 2013, och tillägget av ytterligare översättningar på flera språk är planerat. Denna textdata har tillhandahållits av, och används med tillstånd av STAIRS (Swedenborg Theological Archive and Information Retrieval System) ett långtidsforsknings- och publiceringsprojekt av the Academy of the New Church. Alla rättigheter till uppgifterna är reserverade.

Text av förklaringar: Texten i de skriftliga förklaringarna av bibelberättelser, bibelverser, bibelkoncept, ord och fraser, doktrinära eller andliga ämnen och andra icke-bibelska, icke-Swedenborgliga sidor är upphovsrättsskyddade av Pittsburgh New Church Society, utom när särskilda undantag noteras på enskilda sidor. I dessa fall behålls upphovsrätten av respektive ägare, och rättigheterna att använda texten på webbplatsen har beviljats ​​av dessa ägare. Vidare användning är förbjuden.

Videoklipp: Webbplatsen innehåller länkar till videor. Videor kan innehålla innehåll på webbplatsen eller betjänas av användaren från onlinekällor, till exempel YouTube. Videoinnehållet är upphovsrättsligt skyddat av Pittsburgh New Church Society, utom när särskilda undantag noteras i enskilda fall. Alla rättigheter till dem är reserverade.

Bilder: Webbplatsen innehåller bilder. Majoriteten av bilderna har hämtats från Wikimedia Commons, och deras användning styrs av licensvillkoren i Wikimedia Commons. Den som vill använda en av bilderna från Wikimedia Commons bör hitta bilden på Wikimedia Commons webbplats och använda den enligt Wikimedia Commons användarvillkor. Andra bilder på webbplatsen är upphovsrättsskydda av deras respektive ägare och har använts med ägarens tillstånd. Alla rättigheter till dessa bilder är reserverade och vidare användning är förbjudet utan upphovsrättsinnehavarens uttryckliga tillstånd.

Övriga upplysningar: Den här webbplatsen använder ett verktyg som samlar dina förfrågningar på sidor och kan överföra delar av dem till sökmotorer för att hjälpa dem att indexera den här webbplatsen. Vi kontrollerar verktyget och ansvarar för information som skickas till sökmotorerna. Informationen som skickas på detta sätt är begränsad till adresserna på sidor som har begärts och kommer inte att innehålla några IP-adresser, e-postadresser eller annan information som kan associeras med någon specifik besökare på webbplatsen.

Projektet Nykyrkligt Bibelstudium har gjorts med avsikt att bidra till Bibelns förståelse i världen idag. Uppenbarligen tror inte alla att det finns en Gud överhuvudtaget, och även för dem som gör det finn det olika sätt att söka efter sanningen och leva ett gott liv. Vi erbjuder detta nykyrkliga perspektiv som kan hjälpa till att skapa en bättre värld. Det är ett perspektiv som har funnits i mer än 200 år, och som har haft påverkan på flera områden - i avskaffande av slaveri, ökande av respekt för kvinnors rättigheter, stöd för äktenskap och familjer, och i den moderna synen på teistisk vetenskap, där vetenkap och religion inte motsäger varandra.<p>Hemsidans användning styrs av lagar från the Commonwealth of Pennsylvania, och USA.