Villkor


The New Christian Bible Study Project är ett projekt som drivs av New Christian Bible Study Corporation (NCBS), 299 Le Roi Road, Pittsburgh, PA 15208, USA. Det är avsett för allmän användning online på den globala webben. Webbapplikationen använder denna domän:

www.newchristianbiblestudy.org (nedan kallad "webbplatsen").

Webbplatsen innehåller en betydande mängd text-, bild- och multimediainnehåll. Rättigheterna att använda detta innehåll varierar med det specifika innehållet och sammanfattas enligt följande:

Bibeltext: Det finns många översättningar av Bibeln som kan användas på webbplatsen. Vissa av dessa översättningar är offentlig egendom, men andra är det inte. För varje översättning finns ett Copyright/Attribution-meddelande på den webbsida som visas när en användare har valt en viss bibelöversättning. Alla immateriella rättigheter förbehålls av respektive ägare för varje översättning. I de fall en översättning inte är allmänt tillgänglig har vi fått nödvändigt tillstånd att använda bibelöversättningarna endast för detta ändamål. Den som vill använda en översättning som inte är offentlig egendom på något annat sätt måste kontakta upphovsrättsinnehavarna för att få lämpliga tillstånd. Skrapning av offentliggjorda bibeltexter är inte tillåtet. Om du är intresserad av att använda en offentlig text, vänligen kontakta oss, så hänvisar vi dig till en källa för den.

Text av Swedenborgs verk: Det finns flera översättningar av Emanuel Swedenborgs teologiska verk som finns på webbplatsen. Ytterligare översättningar till fler språk planeras. En stor del av textuppgifterna på latin och engelska har tillhandahållits av, och används med tillstånd från, STAIRS-projektet (Swedenborg Theological Archive and Information Retrieval System), ett mångårigt forsknings- och publiceringsprojekt inom Academy of the New Church. Alla rättigheter till uppgifterna förbehålls.

Text av förklaringar: Texten i de skriftliga förklaringarna av bibelberättelser, bibelverser, bibelbegrepp, ord och fraser, doktrinära eller andliga ämnen och andra icke-bibliska, icke-Swedenborg-sidor är upphovsrättsskyddade av NCBS eller av de ursprungliga författarna, utom där specifika undantag anges på enskilda sidor. Rättigheterna att använda texten på webbplatsen har beviljats av dessa ägare. All vidare användning är förbjuden.

Videor: Webbplatsen innehåller länkar till videor. Videorna kan finnas på själva webbplatsen eller visas för användaren från onlinekällor, t.ex. YouTube. Videoinnehållet är upphovsrättsskyddat av sina författare eller utgivare, förutom där specifika undantag anges i enskilda fall. Alla rättigheter till dem förbehålls.

Bilder: Webbplatsen innehåller bilder. Majoriteten av bilderna har hämtats från webbplatser på nätet, t.ex. Wikimedia Commons. Användningen av bilderna styrs av de licensvillkor som anges på källsidan. Den som till exempel vill använda en av bilderna från Wikimedia Commons ska hitta bilden på Wikimedia Commons webbplats och använda den i enlighet med Wikimedia Commons användarvillkor. Andra bilder på webbplatsen är upphovsrättsskyddade av sina respektive ägare och har använts med ägarens tillstånd. Alla rättigheter till dessa bilder är reserverade, och vidare användning är förbjuden utan uttryckligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Övriga villkor och upplysningar: Denna webbplats använder ett verktyg som samlar in dina förfrågningar om sidor och kan skicka delar av dem till sökmotorer för att hjälpa dem att indexera denna webbplats. Vi kontrollerar konfigurationen av verktyget och ansvarar för all information som skickas till sökmotorerna. Den information som skickas på detta sätt är begränsad till adresserna till de sidor som har begärts och kommer inte att innehålla några IP-adresser, e-postadresser eller någon annan information som kan associeras med någon specifik besökare på webbplatsen.

New Christian Bible Study Project har startats med avsikten att bidra till att öka förståelsen av Bibeln i dagens värld. Det är uppenbart att inte alla håller med om att det finns en Gud överhuvudtaget, och även för dem som gör det finns det många sätt att försöka söka sanningen och leva goda liv. Vi erbjuder detta nykristna perspektiv som ett sätt att bidra till en bättre värld. Det är ett perspektiv som har funnits i över 200 år och som har haft stort inflytande - genom att avskaffa slaveriet, öka kvinnors rättigheter och respekt, stödja äktenskap och familjer och genom en modern syn på en teistisk vetenskap, där vetenskap och religion är meningsfulla tillsammans.

Användningen av webbplatsen styrs av lagarna i Commonwealth of Pennsylvania och Amerikas förenta stater.