Gebruiksvoorwaarden


Het New Christian Bible Study Project is een project van de Pittsburgh New Church Society, 299 Le Roi Road, Pittsburgh, PA 15208, USA. Het is bedoeld voor online publiek gebruik op het wereldwijde web. De webapplicatie maakt gebruik van dit domein:

www.newchristianbiblestudy.org (hierna aangeduid als “de site”)

De website bevat een aanzienlijke hoeveelheid tekst, afbeeldingen en multimedia-inhoud. De rechten om deze inhoud te gebruiken variëren met de specifieke inhoud en worden als volgt samengevat:

Bijbeltekst: Er zijn vele Bijbelvertalingen die op de site gebruikt kunnen worden. Sommige van deze vertalingen zijn in het publieke domein, maar andere niet. Elke vertaling heeft een Auteursrecht / Naamsvermelding mededeling die op de webpagina die wordt weergegeven, nadat een gebruiker een bepaalde Bijbelvertaling heeft gekozen. Voor elke vertaling zijn alle intellectuele eigendomsrechten voorbehouden aan hun respectievelijke eigenaars. In de gevallen waarin een vertaling niet in het publieke domein is, hebben we de benodigde toestemming voor het gebruik van die Bijbelvertalingen verkregen. Iedereen die een niet-publieke domein vertaling wil gebruiken, moet contact opnemen met de auteursrecht eigenaren voor de juiste machtigingen.

Tekst van Swedenborg´s werken: Er zijn meerdere vertalingen van de theologische werken van Emanuel Swedenborg die in de website zijn opgenomen. Deze werken zijn in het Latijn en het Engels. Met ingang van 9 mei 2013 is de toevoeging van andere vertalingen in meer talen gepland. Deze tekstuele gegevens zijn verstrekt door en met toestemming van het `STAIRS` (Swedenborg Theological Archive and Information Retrieval System) Project gebruikt. STAIRS is een langlopend onderzoek en publicatie project van de Academy of the New Church. Alle rechten op de gegevens zijn voorbehouden.

Tekst van verklaringen: De tekst van de schriftelijke verklaringen van Bijbelverhalen, Bijbelverzen, Bijbel concepten, woorden en zinnen, leerstellige of geestelijke onderwerpen, en andere niet-Bijbel, niet-Swedenborg pagina's zijn auteursrechtelijk beschermd door de Pittsburgh New Church Society, tenzij specifieke uitzonderingen worden genoteerd in afzonderlijke pagina's. In die gevallen zijn auteursrechten behouden aan hun respectievelijke eigenaars en de rechten voor het gebruik van de tekst op de website is door die eigenaren verleend. Eventuele verder gebruik is verboden.

Video's: De website bevat koppelingen naar video's. Video's kunnen in de website zelf zijn opgenomen, of worden aan de gebruiker uit online bronnen, zoals YouTube, aangeboden. De video-inhoud is auteursrechtelijk beschermd door de Pittsburgh New Church Society, tenzij specifieke uitzonderingen in individuele gevallen worden vermeld. Alle hun rechten zijn beschermd.

Afbeeldingen: De site bevat afbeeldingen. De meerderheid van de beelden zijn afkomstig van Wikimedia Commons, en het gebruik ervan wordt beheerst door de licentievoorwaarden in Wikimedia Commons. Iedereen die een van de beelden van Wikimedia Commons gebruiken, moeten het beeld op de Wikimedia Commons site te vinden, en gebruik het volgens de Wikimedia Commons gebruiksvoorwaarden. Andere foto's op de website zijn auteursrechtelijk beschermd door hun respectievelijke eigenaars, en zijn gebruikt met toestemming van de eigenaar. Alle rechten op deze beelden worden gereserveerd, en verder gebruik is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht.

Andere voorwaarden en toestemmingen: Deze website maakt gebruik van een software methode die uw verzoeken om pagina's verzamelt en kan delen daarvan doorgeven aan zoekmachines om die te helpen bij het indexeren van deze website. Wij controleren de configuratie van deze software methode en zijn verantwoordelijk voor eventuele informatie die naar de zoekmachines wordt verstuurd. De informatie die op deze manier wordt verstuurd, beperkt zich tot de adressen van pagina's die zijn aangevraagd, en omvat geen IP-adressen, e-mailadressen, of andere informatie die kan worden geassocieerd met een specifieke bezoeker van de website.

Het New Christian Bible Study Project wordt uitgevoerd met de bedoeling het begrip van de Bijbel in de wereld van vandaag te bevorderen. Het is duidelijk dat niet iedereen het erover eens is dat er een God bestaat en zelfs voor degenen die dat wel doen, zijn er vele manieren om de waarheid proberen te zoeken en een juist leven te leven. Wij bieden dit Nieuwe Christelijke perspectief aan als één dat een ​​betere wereld kan helpen maken. Het is een perspectief dat al meer dan 200 jaar bestaat en dat op grote schaal invloedrijk is - bij het beëindigen van de slavernij, in het vergroten van de rechten en de positie van de vrouw, in het ondersteunen van het huwelijk, van gezinnen en in een moderne kijk op een theïstische wetenschap, waar de wetenschap en religie zinvol samen komen.<p>Het gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van het Gemenebest van Pennsylvania en de Verenigde Staten van Amerika.