Gebruiksvoorwaarden


Het New Christian Bible Study Project is een project van de Pittsburgh New Church Society, 299 Le Roi Road, Pittsburgh, PA 15208, USA. Het is bedoeld voor online publiek gebruik op het wereldwijde web. De webapplicatie maakt gebruik van dit domein: www.newchristianbiblestudy.org (hierna aangeduid als “de site”) De website bevat een aanzienlijke hoeveelheid tekst, afbeeldingen en multimedia-inhoud. De rechten om deze inhoud te gebruiken variëren met de specifieke inhoud en worden als volgt samengevat:

Bijbeltekst: Er zijn vele Bijbelvertalingen die op de site gebruikt kunnen worden. Sommige van deze vertalingen zijn in het publieke domein, maar andere niet. Elke vertaling heeft een Auteursrecht / Naamsvermelding mededeling die op de webpagina die wordt weergegeven, nadat een gebruiker een bepaalde Bijbelvertaling heeft gekozen. Voor elke vertaling zijn alle intellectuele eigendomsrechten voorbehouden aan hun respectievelijke eigenaars. In de gevallen waarin een vertaling niet in het publieke domein is, hebben we de benodigde toestemming voor het gebruik van die Bijbelvertalingen verkregen. Iedereen die een niet-publieke domein vertaling wil gebruiken, moet contact opnemen met de auteursrecht eigenaren voor de juiste machtigingen.

Tekst van Swedenborg´s werken: Er zijn meerdere vertalingen van de theologische werken van Emanuel Swedenborg die in de website zijn opgenomen. Deze werken zijn in het Latijn en het Engels. Met ingang van 9 mei 2013 is de toevoeging van andere vertalingen in meer talen gepland. Deze tekstuele gegevens zijn verstrekt door en met toestemming van het `STAIRS` (Swedenborg Theological Archive and Information Retrieval System) Project gebruikt. STAIRS is een langlopend onderzoek en publicatie project van de Academy of the New Church. Alle rechten op de gegevens zijn voorbehouden.

Tekst van verklaringen: De tekst van de schriftelijke verklaringen van Bijbelverhalen, Bijbelverzen, Bijbel concepten, woorden en zinnen, leerstellige of geestelijke onderwerpen, en andere niet-Bijbel, niet-Swedenborg pagina's zijn auteursrechtelijk beschermd door de Pittsburgh New Church Society, tenzij specifieke uitzonderingen worden genoteerd in afzonderlijke pagina's. In die gevallen zijn auteursrechten behouden aan hun respectievelijke eigenaars en de rechten voor het gebruik van de tekst op de website is door die eigenaren verleend. Eventuele verder gebruik is verboden.

Video's: De website bevat koppelingen naar video's. Video's kunnen in de website zelf zijn opgenomen, of worden aan de gebruiker uit online bronnen, zoals YouTube, aangeboden. De video-inhoud is auteursrechtelijk beschermd door de Pittsburgh New Church Society, tenzij specifieke uitzonderingen in individuele gevallen worden vermeld. Alle hun rechten zijn beschermd.

Afbeeldingen: De site bevat afbeeldingen. De meerderheid van de beelden zijn afkomstig van Wikimedia Commons, en het gebruik ervan wordt beheerst door de licentievoorwaarden in Wikimedia Commons. Iedereen die een van de beelden van Wikimedia Commons gebruiken, moeten het beeld op de Wikimedia Commons site te vinden, en gebruik het volgens de Wikimedia Commons gebruiksvoorwaarden. Andere foto's op de website zijn auteursrechtelijk beschermd door hun respectievelijke eigenaars, en zijn gebruikt met toestemming van de eigenaar. Alle rechten op deze beelden worden gereserveerd, en verder gebruik is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht.

Andere voorwaarden en toestemmingen: Deze website maakt gebruik van een software methode die uw verzoeken om pagina's verzamelt en kan delen daarvan doorgeven aan zoekmachines om die te helpen bij het indexeren van deze website. Wij controleren de configuratie van deze software methode en zijn verantwoordelijk voor eventuele informatie die naar de zoekmachines wordt verstuurd. De informatie die op deze manier wordt verstuurd, beperkt zich tot de adressen van pagina's die zijn aangevraagd, en omvat geen IP-adressen, e-mailadressen, of andere informatie die kan worden geassocieerd met een specifieke bezoeker van de website.

Het New Christian Bible Study Project wordt uitgevoerd met de bedoeling het begrip van de Bijbel in de wereld van vandaag te bevorderen. Het is duidelijk dat niet iedereen het erover eens is dat er een God bestaat en zelfs voor degenen die dat wel doen, zijn er vele manieren om de waarheid proberen te zoeken en een juist leven te leven. Wij bieden dit Nieuwe Christelijke perspectief aan als één dat een ​​betere wereld kan helpen maken. Het is een perspectief dat al meer dan 200 jaar bestaat en dat op grote schaal invloedrijk is - bij het beëindigen van de slavernij, in het vergroten van de rechten en de positie van de vrouw, in het ondersteunen van het huwelijk, van gezinnen en in een moderne kijk op een theïstische wetenschap, waar de wetenschap en religie zinvol samen komen. Het gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van het Gemenebest van Pennsylvania en de Verenigde Staten van Amerika.

Project Nieuws:

"Economy of the Animal Kingdom", from 1740-1741

May 16, 2022:

This work is another major scientific work of Swedenborg's that encompasses anatomy, philosophy and theology. It was published anonymously by Swedenborg in London and Amsterdam. The traditional English title's translation is misleading, since "de anima humana" means the human soul. In this work, Swedenborg is considering where and how the human soul has its "seat" in the human body, and how it operates (its economy). He considers first the heart and the circulatory system, and then the brain and the nervous system. One suggested translation for the title has been "Dynamics of the Soul's Domain". Here's a link to Clissold's English translation from the Latin (for logged-in users).


"Rational Psychology" from 1742 - Way ahead of its time!

May 12, 2022:

We've just processed and imported one of Swedenborg's later scientific works, "Pyschologia rationalis". He was well into his theological explorations, too, at this point in his career, looking for the seat of the human soul in the body. It's interesting to see what the state of the art was in Psychology at the time, and you get a sense of Swedenborg's growing conviction of the connections between the brain (and body), the soul, and spiritual realities. Here's a link (for logged-in users).


Czech Book: Genesis 7

May 7, 2022:

Here's the latest installment of Heger's Czech translation of Arcana Coelestia, where Swedenborg describes the inner meaning of the story of "Noah and the Ark". It's an ancient sacred story, packed with spiritual meaning. And, here it is in Czech!


Doctrine about the Lord, in Chinese

April 26, 2022:

What does the Bible tell us about the nature of the Lord? People have been thinking about this, and trying to understand it, for a very long time. In this short(ish) work, you'll find the New Christian teachings about it. And now, we've just added a 14th language - Chinese - to our collection of translations. Here is a link to it.


New: Bible Book Summaries

April 19, 2022:

We're starting to add Bible book summaries, so that people who are relatively new to the Bible can get a better bird's-eye view of it, and how it works. When you click on the Bible link, choose a translation, and then a book, you get a popup window with a choice of chapter numbers. Below the chapter buttons, there's now a "Book Summary" button (for the first 8 books so far -- more coming)!


The Deep Meaning of Luke's Gospel

April 8, 2022:

Here's commentary on the last two chapters of Luke's Gospel, from Ray and Star Silverman. This is really important truth for all of us. Here are the links to Luke 23 and Luke 24.


Here's Luke 22 commentary!

April 7, 2022:

Here's the very latest commentary from Ray and Star Silverman for Luke 22. This is perfect timing, as we come up to Palm Sunday and then Easter.


The Chinese translation team finishes "Secrets of Heaven"!

April 6, 2022:

We just posted the last piece of 属天的奥秘, or Secrets of Heaven, in Chinese. That means that more than a billion new people can now get deep insights into the inner meaning of the books of Genesis and Exodus, and by extension, the whole of the Word. It's a monumental achievement to make a new translation of this work; it takes 12 thick volumes in English. It's great work by the Chinese-speaking translation team. Here's a link to it on our site, all ready for action.


A Guide to the Psalms - Complete!

April 5, 2022:

One of our longstanding drives is to have good modern commentary for every chapter in the Word. That way, readers can read the literal text, and then have access to some thoughtful considerations about its deeper layers of meaning. This is a really important task, and we are deeply grateful to Rev. Julian Duckworth for his careful, inspiring, thought-provoking explanations of the Psalms. All 150 of them. Here's the last one, finished today!


Latin. Grammar.

March 31, 2022:

If those two words in close proximity don't strike fear into your heart, then... maybe you took Spanish in high school instead. Seriously... Swedenborg (like all the scholarly people in his day) wrote his theological works in Latin. They've been translated into many languages. Each translator has to wrestle with the best way to express Swedenborg's words and meaning. It helps if they can see the various places where Swedenborg uses a particular word or phrase. Many moons ago (what's 32 times 13?) some very smart New Christian Latinists and programmers got together and made a Latin grammar searching application called NeoSearch. Remember Hypercard? It started out as a Hypercard stack. Then it was built as a Mac application. After a couple of versions, it languished for a while. Then, in 2016, it was wrapped with a web front-end. Now, we've rebuilt it pretty thoroughly, and integrated it with the main body of Latin texts. It will be easier to maintain and extend, and it's sort of friendly-looking, so... maybe it will help with the Latin renaissance. Here's a link to it.


Apocalypsis Explicata. (That's Latin).

March 30, 2022:

Once upon a time, Emanuel Swedenborg sat down and wrote a 6-volume explanation of the Book of Revelation. He wrote in Latin, with a quill pen. Probably a lot of quill pens. The work was entitled "Apocalypsis Explicata".

Swedenborg was a great student of the Bible. He had recently published an even larger work, "Arcana Coelestia", in which he described the inner spiritual meanings of the Books of Genesis and Exodus. As Swedenborg was nearing the end of this new work, getting ready to explain Revelation chapter 20, he stopped. He left the work in manuscript. Later, he came back to this topic, and wrote and published a 2-volume work, "Apocalypsis Revelata". Years later, the manuscript of AE was typeset and published posthumously. We've had a version of this Latin text online for quite a while, but we hadn't yet linked up the references. Now we have. There are more than 14,000 Bible references! Here's a link to it.


Huge progress in Japanese!

February 28, 2022:

We just finished processing 7 more volumes of "Arcana Coelestia", or "天界の秘義" in Japanese. Many thanks to our good friends in the New Church of Japan and at Arcana Press for the permission to use this translation, and for their help in getting us up the learning curve in Japanese!Zie meer projectnieuws