ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ


പിറ്റ്‌സ്‌ബർഗ് ന്യൂ ചർച്ച് സൊസൈറ്റി, 299 ലെ റോയ് റോഡ്, പിറ്റ്‌സ്‌ബർഗ്, പിഎ 15208, യു.എസ്.എ.യുടെ പദ്ധതിയാണ് നവ്യ ക്രൈസ്തവ ബൈബിൾ പഠന പദ്ധതി. ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വെബിൽ ഓൺലൈനിൽ പൊതു ഉപയോഗത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഡൊമെയ്ൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു: www.newchristianbiblestudy.org (ഇനിമുതൽ "സൈറ്റ്" എന്ന് വിളിക്കുന്നു). സൈറ്റിൽ ഗണ്യമായ അളവിൽ മൂലപദം, ഛായ, ദൃശ്യശബ്ദമാദ്ധ്യമ ഉള്ളടക്കം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്‌ട ഉള്ളടക്കത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു, അവ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു:

ബൈബിൾ വാചകം: സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന ബൈബിളിന്റെ നിരവധി വിവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ഈ വിവർത്തനങ്ങളിൽ ചിലത് പൊതുആധിപത്യത്തിലാണ്, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവ അങ്ങനെയല്ല. ഓരോ വിവർത്തനത്തിനും, ഒരു ഉപയോക്താവ് ഒരു പ്രത്യേക ബൈബിൾ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വെബ് പേജിൽ ഒരു പകർപ്പവകാശ/പ്രതീക സൂചനകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങളും ഓരോ വിവർത്തനത്തിനും അതത് ഉടമസ്ഥരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഒരു വിവർത്തനം പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഈ ഉപയോഗത്തിനായി മാത്രം ബൈബിൾ വിവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അനുമതി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതു-ആധിപത്യ ഇതര വിവർത്തനം മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉചിതമായ അനുമതികൾക്കായി പകർപ്പവകാശ ഉടമകളെ ബന്ധപ്പെടണം.

സ്വീഡൻബർഗിന്റെ കൃതികളുടെ വാചകം: ഇമ്മാനുവൽ സ്വീഡൻബർഗിന്റെ ദൈവശാസ്ത്ര കൃതികളുടെ ഒന്നിലധികം വിവർത്തനങ്ങൾ സൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 2013 മെയ് 9 മുതൽ ഈ കൃതികൾ ലാറ്റിനിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ട്, കൂടുതൽ ഭാഷകളിലേക്ക് കൂടുതൽ വിവർത്തനങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അക്കാദമി ഓഫ് ന്യൂ ചർച്ചിന്റെ ദീർഘകാല ഗവേഷണ-പ്രസിദ്ധീകരണ പ്രോജക്റ്റായ STAIRS (സ്വീഡൻബർഗ് തിയോളജിക്കൽ ആർക്കൈവ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവൽ സിസ്റ്റം) പ്രോജക്റ്റിന്റെ അനുമതിയോടെയാണ് ഈ വാചക വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിവരങ്ങളുടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.

വിശദീകരണങ്ങളുടെ വാചകം: ബൈബിൾ കഥകൾ, ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ, ബൈബിൾ ആശയങ്ങൾ, വാക്കുകളും വാക്യാശങ്ങളും, ഉപദേശപരമോ ആത്മീയമോ ആയ വിഷയങ്ങൾ, മറ്റ് ബൈബിൾ ഇതര, സ്വീഡൻബർഗ് ഇതര താളുകൾ എന്നിവയുടെ രേഖാമൂലമുള്ള വിശദീകരണങ്ങളുടെ വാചകം പിറ്റ്സ്ബർഗ് ന്യൂ ചർച്ച് സൊസൈറ്റിക്ക് പകർപ്പവകാശമുള്ളതാണ്. വ്യക്തിഗത പേജുകളിൽ. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, പകർപ്പവകാശങ്ങൾ അതത് ഉടമകൾ നിലനിർത്തും, സൈറ്റിലെ വാചകം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം ആ ഉടമകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ഉപയോഗം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

വീഡിയോകൾ: സൈറ്റിൽ വീഡിയോകളിലേക്കുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വീഡിയോകൾ സൈറ്റിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ YouTube പോലുള്ള ഓൺലൈൻ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപയോക്താവിന് നൽകാം. വീഡിയോ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പിറ്റ്‌സ്‌ബർഗ് ന്യൂ ചർച്ച് സൊസൈറ്റിയുടെ പകർപ്പവകാശമുള്ളതാണ്, വ്യക്തിഗത വ്യവഹാരങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ഒഴിവാക്കലുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നിടത്ത് ഒഴികെ. അവരുടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.

ചിത്രങ്ങൾ: സൈറ്റിൽ ചിത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭൂരിഭാഗം ചിത്രങ്ങളും വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചവയാണ്, അവയുടെ ഉപയോഗം വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിലെ ലൈസൻസ് നിബന്ധനകളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് സൈറ്റിൽ ചിത്രം കണ്ടെത്തുകയും വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം. സൈറ്റിലെ മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ അതത് ഉടമകൾ പകർപ്പവകാശമുള്ളവയാണ്, അവ ഉടമയുടെ അനുമതിയോടെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ചിത്രങ്ങളുടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്, പകർപ്പവകാശ ഉടമയുടെ വ്യക്തമായ അനുമതിയില്ലാതെ കൂടുതൽ ഉപയോഗം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

മറ്റ് നിബന്ധനകളും വെളിപ്പെടുത്തലുകളും: പേജുകൾക്കായുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഈ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഈ സൈറ്റിനെ സൂചികപ്പെടുത്തുന്നതിനു സഹായിക്കുന്നതിന് സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾക്ക് അവയുടെ ഘടകങ്ങൾ കൈമാറാം. ഉപകരണത്തിന്റെ ആകൃതി ഞങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളിലേക്ക് അയയ്‌ക്കുന്ന ഏത് വിവരത്തിനും ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളാണ്. ഈ രീതിയിൽ അയയ്‌ക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ച പേജുകളുടെ വിലാസങ്ങളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും IP വിലാസങ്ങളോ ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങളോ സൈറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും നിർദ്ദിഷ്ട സന്ദർശകനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും വിവരങ്ങളോ ഉൾപ്പെടില്ല.

ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ബൈബിളിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രാഹ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് പുതു ക്രൈസ്തവ ബൈബിൾ പഠന പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തമായും, ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോലും സത്യം അന്വേഷിക്കാനും നല്ല ജീവിതം നയിക്കാനും നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഒരു മികച്ച ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നായി ഞങ്ങൾ ഈ പുതു ക്രൈസ്തവ വീക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 200 വർഷത്തിലേറെയായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വീക്ഷണമാണിത് - അടിമത്തം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളും ആദരവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും വിവാഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലും ഒരു ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആധുനിക വീക്ഷണത്തിലും - അത് വ്യാപകമായി സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ശാസ്ത്രവും മതവും ഒരുമിച്ച് അർത്ഥവത്താണ്. കോമൺവെൽത്ത് ഓഫ് പെൻസിൽവാനിയയുടെയും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെയും നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.