Bibla e Shenjtë

Gjeni njohuri të reja, më të thella në këtë vepër madhështore shpirtërore


Bibla është një libër shumë i lashtë, me rrënjët e saj në parahistori. Pesë librat e parë - Librat e Moisiut - u shkruan rreth 3500 vjet më parë, dhe ato përmbajnë histori që ishin nga libra edhe më të vjetër, dhe nga tradita gojore që shtrihen shumë më larg në kohë.

Të krishterët, hebrenjtë dhe myslimanët e konsiderojnë të gjithë Biblën ose pjesë të saj si tekste të shenjta, me shtresa të kuptimit të brendshëm më të thellë që janë të përjetshme.

Në këtë faqe, ju mund ta lexoni Biblën në një format komod dhe të përdorni mjetet e ofruara për të eksploruar dhe kuptuar kuptimet e brendshme shpirtërore të tregimeve biblike që tashmë i njihni dhe i doni.

Zgjidhni një përkthim nga lista në të majtë për të filluar leximin.