Свето Писмо

Најдете нови, подлабоки увиди во ова големо духовно дело


Библијата е многу древна книга, со своите корени во праисторијата. Првите пет книги - Книгите на Мојсеј - се запишани пред околу 3500 години, и тие содржат приказни кои се од уште постари книги и од усни преданија кои се протегаат многу поназад во времето.

Христијаните, Евреите и муслиманите ја сметаат целата или делови од Библијата како свети текстови, со слоеви на подлабоко внатрешно значење кои се безвременски.

На оваа страница, можете да ја читате Библијата во удобен формат и да ги користите обезбедените алатки за да ги истражите и разберете внатрешните духовни значења на библиските приказни што веќе ги знаете и ги сакате.

Изберете превод од списокот лево за да започнете со читање.