Wegen > Het maken van Sense of Things

Het maken van Sense of Things


De mens heeft twee sleutelcompetenties meegekregen: een rationele geest en spirituele vrijheid. Als we onze rationaliteit ontwikkelen, kunnen we onze vrijheid goed gebruiken. Dus... het is belangrijk voor ons om spirituele waarheden te begrijpen, zoals degene die hier verbonden zijn.

Is er een God? Zo niet, wat zou dat dan voor ons betekenen? Zo ja, wat betekent dat dan voor ons? De leer (gestructureerd denken) over de Heer is een van de belangrijkste dingen die we moeten hebben, als we willen begrijpen hoe we ons leven moeten leiden. Laten we eens kijken naar dit fundamentele onderwerp.

Onderzoek

De mensheid evolueert en verandert. God niet, maar ons vermogen om zijn leiding te ontvangen laat het er zo uitzien. De verhalen in de Bijbel beschrijven verschillende staten van religieus bewustzijn - of "kerken", van Adam en Eva, tot Noach, tot Abraham, en dan tot de Christelijke kerk.

Onderzoek

Het zou erg leuk zijn om te "weten" dat je gered bent. Veel Christenen geloven dat je gered wordt als je Jezus Christus als je persoonlijke verlosser accepteert -- en in zekere zin is dat waar. Als je werkelijk Jezus Christus accepteert, en je leeft zoals Hij ons gezegd heeft - het kwaad schuwen, de Heer liefhebben en de naaste liefhebben - dan open je jezelf om zijn liefde te ontvangen.

Onderzoek


Vertalen: