Wegen > Het maken van Sense of Things > De Heer

De Heer

Is er een God? Zo niet, wat zou dat dan voor ons betekenen? Zo ja, wat betekent dat dan voor ons? De leer (gestructureerd denken) over de Heer is een van de belangrijkste dingen die we moeten hebben, als we willen begrijpen hoe we ons leven moeten leiden. Laten we eens kijken naar dit fundamentele onderwerp.


Over God (de Heer)

Hoe is God? Wat voor soort wezen zou het universum kunnen creëren en in stand houden? Van atomen tot parsecs. Al miljarden jaren. En... waarom?

Heilige Geest

De nieuwe christelijke leer beschouwt de Heilige Geest als een kracht, of een activiteit, die van God komt -- niet als een afzonderlijk wezen. Dit sluit aan bij ons dagelijkse begrip van "geest" als de projectie van iemands persoonlijkheid.

De Zoon

Christenen hebben zich sinds het begin van de christelijke kerk verbaasd over de aard van Jezus Christus. De Heer, in zijn lichamelijke vorm als Jezus Christus, wordt in de Bijbel vaak aangeduid als de Zoon van God en de Zoon van de mens, en af en toe als de Zoon van Maria. Wat is het Nieuwe Christelijke denken over dit onderwerp?


Vertalen: