Wegen > Het maken van Sense of Things > De Heer

De Heer

Is er een God? Zo niet, wat zou dat dan voor ons betekenen? Zo ja, wat betekent dat dan voor ons? De leer (gestructureerd denken) over de Heer is een van de belangrijkste dingen die we moeten hebben, als we willen begrijpen hoe we ons leven moeten leiden. Laten we eens kijken naar dit fundamentele onderwerp.


Over God (de Heer)

Hoe is God? Wat voor wezen kan het universum scheppen en in stand houden? Van atomen tot parsecs. Voor miljarden jaren. En... waarom?

De belangrijkste leer over de Heer

Misschien is het duidelijk, maar... één van de belangrijkste dingen voor een echt begrip van het leven, het universum en alles (petje af voor Douglas Adams) is om goed na te denken en zoveel mogelijk te leren over de aard van God. Hier is een lijst die je aan het denken zal zetten.

Heilige Geest

De nieuw-christelijke leer ziet de Heilige Geest als een kracht, of activiteit, afkomstig van God -- niet als een afzonderlijk wezen. Dit komt overeen met ons alledaagse begrip van "geest" als de projectie van iemands persoonlijkheid.

De Zoon

Christenen hebben sinds het begin van de christelijke kerk getwijfeld over de aard van Jezus Christus. De Heer, in Zijn lichamelijke gedaante als Jezus Christus, wordt in de Bijbel vaak aangeduid als de Zoon van God en de Zoon des mensen, en soms als de Zoon van Maria. Hoe denken de nieuw-christenen over dit onderwerp?

Oneindigheid en eeuwigheid

Als mensen kunnen we slechts een glimp opvangen van de ideeën van eeuwigheid en oneindigheid.

Waarom het christendom?

Wat gebeurde er met de geboorte, het leven, de bediening, de dood en de opstanding van Jezus van Nazareth? Was hij de Messias, de Christus, wiens komst vele malen werd voorspeld in het Oude Testament?

Goddelijke Waarheid

Hoe kan de waarheid iets maken? Hoe kan de waarheid iets in stand houden? Stel je voor dat je elementen van dromen en wakker zijn kunt mengen...

De tweede komst

"De komst van de Heer bestaat niet, zoals in de brief staat, in Zijn opnieuw verschijnen in de wereld, maar in Zijn aanwezigheid in iedereen." (Arcana Coelestia 3900, Emanuel Swedenborg)

Einden, oorzaken en gevolgen

De alom bekende triade van filosofische concepten - doelen, oorzaken en gevolgen - wordt gebruikt om een patroon uit te drukken dat ten grondslag ligt aan alles wat we doen. Hoe werkt het?

Profetieën over Jezus

Voor christenen is de kersttijd een van de heiligste, meest vreugdevolle feesten van het jaar. Maar hoe zit het met mensen die erover nadenken, maar niet zeker zijn van de hele "reden voor het seizoen"?

God de Schepper

De belangrijkste waarheid van het Nieuwe Christendom is dat er een God is - één God - die hemel en aarde heeft geschapen.