Okruhy > Vytváření smyslů

Vytváření smyslů


Lidským bytostem byly dány dvě klíčové schopnosti - racionální myšlení a duchovní svoboda. Pokud rozvíjíme svou racionalitu, můžeme naši svobodu dobře využít. Takže ... je důležité, abychom pochopili duchovní pravdy, jako ty, které jsou zde spojeny.

Je tam Bůh? Pokud ne, co by to pro nás znamenalo? Pokud ano, co to pro nás znamená? Doktrína (strukturované myšlení) o Pánu je jednou z hlavních věcí, které musíme mít, abychom pochopili, jak žít své životy. Pojďme se podívat na toto základní téma.

Prozkoumat

Lidská rasa se vyvíjí a mění. Bůh není, ale naše schopnost přijímat jeho vůdčí schopnost to vypadá tak. Příběhy v Bibli popisují různé stavy náboženského vědomí - nebo „církve“, od Adama a Evy, přes Noaha, Abrahama a poté až po křesťanskou církev.

Prozkoumat

Bylo by strašně hezké "vědět", že jste spaseni. Mnoho křesťanů věří, že jste spaseni, pokud přijmete Ježíše Krista za svého osobního spasitele - av jistém smyslu je to pravda. Pokud SKUTEČNĚ přijmete Ježíše Krista a žijete tak, jak nám řekl - vyhýbat se zlům, milovat Pána a milovat souseda - pak se otevíráte přijímání jeho lásky.

Prozkoumat


Přeložit: