Doneer aan het Nieuwe Christelijke Bijbel Studie Project


A child holds a pile of sunshine-drenched milkweed seeds in her hands.

Manieren om uw schenking fiscaal aftrekbaar te maken:

1. Donaties kunnen online met een creditcard worden gedaan door op de “Doneren” knop hieronder te klikken.

2. Als alternatief kunnen donaties worden gedaan door het sturen van een cheque aan:

New Christian Bible Study Corporation
c/o: Pittsburgh Society of the New Church
299 Le Roi Road
Pittsburgh, PA 15208 USA

3. Strategieën voor geplande giften

Contante donaties zijn niet de enige manier om New Christian Bible Study financieel te steunen. Er zijn een aantal andere belastingvriendelijke manieren (voor Amerikaanse donateurs) die gemakkelijk te gebruiken zijn. We beschrijven er hieronder een aantal. (Let op: de volgende opmerkingen hebben betrekking op Amerikaanse belastingbepalingen, maar andere landen bieden vergelijkbare aanmoedigingen voor mensen die goede doelen willen steunen. We helpen je graag met het uitzoeken van goede manieren om deze missie, waar we allemaal om geven, te bevorderen!)

Doneer aandelen die in waarde zijn gestegen

Het schenken van gewaardeerde aandelen of beleggingsfondsen die je langer dan een jaar in je bezit hebt is een van de meest belasting-efficiënte manieren om New Christian Bible Study te steunen. Wanneer je gewaardeerde effecten rechtstreeks aan ons schenkt, kun je de volledige marktwaarde als fiscaal aftrekbare liefdadigheidsbijdrage opvoeren, zonder dat je vermogenswinstbelasting hoeft te betalen over het gewaardeerde bedrag.

De belastingvoordelen van een aandelendonatie kunnen aanzienlijk zijn. Als je bijvoorbeeld jaren geleden aandelen hebt gekocht voor $2.000 en deze zijn nu $10.000 waard, dan zou je vermogenswinstbelasting van ongeveer 15-20% moeten betalen als je de aandelen zou verkopen. Maar door diezelfde aandelen direct aan het NCBS te doneren, kun je $10.000 aftrekken en hoef je geen belasting te betalen over de $8.000 winst.

Het proces is vrij eenvoudig: je instrueert je makelaar om de aandelen over te schrijven naar de makelaarsrekening van New Christian Bible Study. We geven je een schriftelijke bevestiging van de donatie en de marktwaarde van de aandelen op de datum van overdracht voor je belastinggegevens.

Doneer vanuit je IRA verplichte minimale distributie

Als je 70½ jaar of ouder bent, kun je een belastingvrije donatie doen rechtstreeks van je Individual Retirement Account (IRA) aan NCBS door gebruik te maken van een gekwalificeerde liefdadigheidsdistributie (QCD). Hierdoor kun je fondsen schenken die meetellen voor je vereiste minimumuitkering (RMD) voor dat jaar, zonder dat deze fondsen meetellen als belastbaar inkomen.

De voordelen van een QCD zijn onder andere

- Je voldoet geheel of gedeeltelijk aan je jaarlijkse RMD vereiste.

- Je bent geen inkomstenbelasting verschuldigd over het geschonken bedrag.

- U kunt meer uit uw IRA schenken dan u mag aftrekken als liefdadigheidsschenking.

Om een gekwalificeerde liefdadigheidsdistributie te doen, geef je je IRA-bewaarder de opdracht om een bedrag (tot $100.000 per jaar) rechtstreeks van je IRA naar New Christian Bible Study over te maken. Het gedoneerde bedrag telt mee voor je RMD, maar is uitgesloten van je belastbaar inkomen voor dat jaar.

Hoewel je geen liefdadigheidsaftrek kunt claimen voor de QCD zelf, kun je met de donatie aan je RMD-verplichting voldoen terwijl het niet meetelt voor je gecorrigeerde bruto inkomen. Dit kan vooral voordelig zijn als je geen aftrekposten hebt of onderworpen bent aan regels die de aftrek beperken op basis van inkomensniveau.

Schenk een levensverzekering

Een andere minder gebruikelijke maar zeer effectieve manier om het NCBS te steunen is door een levensverzekering te schenken die je niet meer nodig hebt. Hiermee kun je de overlijdensuitkering van de polis omzetten in een belangrijke toekomstige schenking, terwijl je vandaag ook belastingvoordelen geniet.

Er zijn een paar manieren waarop je een levensverzekering kunt schenken:

1. Eigendom overdragen - Als de polis een contante waarde heeft opgebouwd, kun je het volledige eigendom van de polis overdragen aan New Christian Bible Study. Je komt dan in aanmerking voor een onmiddellijke inkomstenbelastingaftrek die gelijk is aan de afkoopwaarde op de datum van overdracht. In de toekomst, als je premies blijft betalen op de polis, zullen deze betalingen ook fiscaal aftrekbaar zijn als een liefdadigheidsdonatie.

2. Maak New Christian Bible Study de begunstigde - Voor een polis die geen contante waarde heeft opgebouwd, kun je NCBS aanwijzen als de primaire begunstigde die de overlijdensuitkering ontvangt wanneer je overlijdt. Hoewel dit je geen direct belastingvoordeel oplevert, kun je zo in de toekomst een betekenisvolle gift aan NCBS doen.

Laat een nalatenschap na

Een van de meest voorkomende manieren om geld na te laten aan een non-profit is door het maken van een legaat in je testament. Je kunt een bedrag in dollars aangeven, een percentage van je nalatenschap, of specifieke bezittingen die je wilt schenken aan New Christian Bible Study. De executeur van je nalatenschap zal ervoor zorgen dat het geld volgens jouw wensen wordt overgemaakt.

Je kunt ook overwegen om een 'charitable remainder trust' op te zetten. Deze onherroepelijke trust zorgt voor inkomen tijdens je leven, waarbij het resterende bedrag na je dood naar NCBS gaat. Het kan belastingvoordelen opleveren en je kunt de organisatie steunen terwijl je nog steeds inkomsten ontvangt.

Financiële gegevens NCBS

NCBS neemt deel aan Candid's Guidestar service, die potentiële donateurs helpt bij het evalueren van de missies en financiën van 501c3 liefdadigheidsinstellingen, als onderdeel van ons streven naar transparantie. Kopieën van onze recente financiële gegevens zijn beschikbaar op guidestar.org. En we praten ook graag over onze financiën en over specifieke projecten die je zou willen steunen.


De New Christian Bible Study is een project van de non-profit New Christian Bible Study Corporation, een erkende 501c3 organisatie. Het project is gestart in 2011, en is gefinancierd door stichtingen en particuliere donaties, en verder gedragen door een combinatie van vrijwilligersinspanningen en contractdiensten voor software- en inhoudsontwikkeling. We zijn erg enthousiast over wat we tot nu toe hebben bereikt, en we hebben nog een lange lijst van dingen die we nog moeten doen. Voor een meer gedetailleerde kijk op waar we zijn geweest en waar we naar toe gaan, kijk op onze project plan pagina


Voor meer informatie, of als u vragen hebt, neem dan contact op met onze penningmeester via e-mail:

Stuur ons een e-mail.

Bedankt voor uw ondersteuning!