Wegen > Het maken van Sense of Things > Mensen en God door de tijd heen

Mensen en God door de tijd heen

De mensheid evolueert en verandert. God niet, maar ons vermogen om zijn leiding te ontvangen laat het er zo uitzien. De verhalen in de Bijbel beschrijven verschillende staten van religieus bewustzijn - of "kerken", van Adam en Eva, tot Noach, tot Abraham, en dan tot de Christelijke kerk.


Een kerk is geen gebouw

De menselijke geschiedenis kan worden gezien als een reeks "kerken", of geestelijke denkwijzen. Geen tabernakels of tempels of kathedralen, maar manieren om God te begrijpen en te proberen Zijn wil te doen.

De Vijf Kerken

De menselijke religieuze geschiedenis kan worden gezien als 5 hoofdfasen.

De Oude Kerk

De Oude Kerk -- waar verwijst dat naar?

Profetieën over Jezus

Voor christenen is de kersttijd een van de heiligste, meest vreugdevolle feesten van het jaar. Maar hoe zit het met mensen die erover nadenken, maar niet zeker zijn van de hele "reden voor het seizoen"?

Profetieën van de komst van de Heer

De Messias. De Verlosser. Honderden - misschien wel duizenden - jaren wachtten de mensen op de geboorte van de Heer. Waarom?

De tweede komst

"De komst van de Heer bestaat niet, zoals in de brief staat, in Zijn opnieuw verschijnen in de wereld, maar in Zijn aanwezigheid in iedereen." (Arcana Coelestia 3900, Emanuel Swedenborg)

Vrije meningsuiting. Vrije gedachte. Vrije godsdienst.

Veel mensen denken over deze dingen na. Wat heeft de Bijbel erover te zeggen?

Vrijheid of vrije wil

Vrijheid - wat is dat eigenlijk? Voor zover wij weten is ons niveau van vrijheid vrij nieuw, althans in dit deel van de kosmos.

Over God (de Heer)

Hoe is God? Wat voor wezen kan het universum scheppen en in stand houden? Van atomen tot parsecs. Voor miljarden jaren. En... waarom?

Menselijke faculteiten of capaciteiten

"Door hun Schepper begiftigd" - in de nieuw-christelijke gedachte, met twee vermogens: geestelijke vrijheid en rationaliteit.

Waarom het christendom?

Wat gebeurde er met de geboorte, het leven, de bediening, de dood en de opstanding van Jezus van Nazareth? Was hij de Messias, de Christus, wiens komst vele malen werd voorspeld in het Oude Testament?

Intern en Extern

Zeggen dat ieder van ons een intern "zelf" en een extern "zelf" heeft, is niet echt revolutionair. We hebben allemaal een natuurlijk gevoel dat onze gedachten en gevoelens zich "binnenin" ons bevinden en onze lichamen en handelingen zich "buiten" ons bevinden.

Voorziening

Hoe bestuurt God het universum?

Vooruitzicht

De Heer kan zien hoe de geest van een persoon neigt, naar het kwade of naar het goede. Als de neiging naar het kwade is, zal de Heer zorgen voor omstandigheden die de persoon in staat stellen dit te herkennen, en op eigen kracht van die koers af te buigen, met behoud van geestelijke vrijheid.

Wil en begrip

Als mensen lopen we voortdurend vast in conflicten tussen wat we willen en wat we weten. We willen dat extra stuk taart eten, maar we weten dat te veel eten slecht voor ons is.....

Toestemmingen

Waarom laat de Heer toe dat er slechte dingen gebeuren? Dat is het onderwerp van dit artikel.

De Zoon

Christenen hebben sinds het begin van de christelijke kerk getwijfeld over de aard van Jezus Christus. De Heer, in Zijn lichamelijke gedaante als Jezus Christus, wordt in de Bijbel vaak aangeduid als de Zoon van God en de Zoon des mensen, en soms als de Zoon van Maria. Hoe denken de nieuw-christenen over dit onderwerp?

De belangrijkste leer over de Heer

Misschien is het duidelijk, maar... één van de belangrijkste dingen voor een echt begrip van het leven, het universum en alles (petje af voor Douglas Adams) is om goed na te denken en zoveel mogelijk te leren over de aard van God. Hier is een lijst die je aan het denken zal zetten.

Vrijheid en Verantwoordelijkheid

De Amerikaanse stichters wisten dat regering door het volk alleen zou werken als het volk een deugdzaam volk was.