Wegen > Het maken van Sense of Things > Redding

Redding

Het zou erg leuk zijn om te "weten" dat je gered bent. Veel Christenen geloven dat je gered wordt als je Jezus Christus als je persoonlijke verlosser accepteert -- en in zekere zin is dat waar. Als je werkelijk Jezus Christus accepteert, en je leeft zoals Hij ons gezegd heeft - het kwaad schuwen, de Heer liefhebben en de naaste liefhebben - dan open je jezelf om zijn liefde te ontvangen.


Convenant, Reciprocatie en Samenvoeging

Verbond, wederkerigheid en verbinding zijn drie onderdelen van het proces van onze geestelijke wedergeboorte.

Wat de Bijbel zegt over... Wie wordt er gered?

De Bijbel stelt duidelijk dat redding afhangt van de manier waarop we leven, niet alleen van wat we zeggen te geloven. Jezus zei: "Niet ieder die tot Mij zegt: 'Heer, Heer' zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie de wil van Mijn Vader in de hemel doet." (Matteüs 7:21)

Opnieuw geboren worden?

Een nieuw leven beginnen is, in sommige opzichten, het ENIGE spirituele onderwerp dat mensen goed moeten krijgen.

Als vanzelf

Het "als-zelf" is een kernbegrip in de nieuw-christelijke theologie.

Goddelijke Liefde en Wijsheid

Goddelijke liefde wil werken, stromen, geluk creëren. Hoe doet het dat? Door goddelijke wijsheid.

Waarom het christendom?

Wat gebeurde er met de geboorte, het leven, de bediening, de dood en de opstanding van Jezus van Nazareth? Was hij de Messias, de Christus, wiens komst vele malen werd voorspeld in het Oude Testament?

Voorziening

Hoe bestuurt God het universum?

Vooruitzicht

De Heer kan zien hoe de geest van een persoon neigt, naar het kwade of naar het goede. Als de neiging naar het kwade is, zal de Heer zorgen voor omstandigheden die de persoon in staat stellen dit te herkennen, en op eigen kracht van die koers af te buigen, met behoud van geestelijke vrijheid.

Toestemmingen

Waarom laat de Heer toe dat er slechte dingen gebeuren? Dat is het onderwerp van dit artikel.

Esse en Existere - Latijnse woorden voor belangrijke begrippen

Deze twee Latijnse woorden betekenen "zijn" en "bestaan". Swedenborgs vertalers laten ze soms in het Latijn staan, maar ze zijn ook vertaald als "zijn" en "manifestatie". We kunnen esse en existere min of meer los van elkaar zien, maar ze horen bij elkaar.

Goddelijke Liefde

Goddelijke Liefde, het eigenlijke wezen en de essentie van de Heer, is zuivere geestelijke energie, en de fundamentele substantie van de werkelijkheid.

Goddelijke Wijsheid

Voor de Heer is dit "mentale gebied" de tijd en de ruimte zelf, zelfs de werkelijkheid zelf, waar de liefde voortdurend kan worden gekanaliseerd in vormen die ons naar de hemel trekken.

Verlichting

De term "verlichting", zoals gebruikt in de nieuw-christelijke leer, betekent een ordening en kruisverbinding van waarheden in onze geest door de Heer, zodat we ze duidelijker en dieper begrijpen dan voorheen.

Wijsheid

"Wijsheid is niets meer dan het beeld van de liefde." Het beeld van de liefde? Wat betekent dat?

Knowledges

Kennis is belangrijk. Als je geestelijk vooruit wilt, heb je geestelijke kennis nodig. Uit het Woord.

Een kerk is geen gebouw

De menselijke geschiedenis kan worden gezien als een reeks "kerken", of geestelijke denkwijzen. Geen tabernakels of tempels of kathedralen, maar manieren om God te begrijpen en te proberen Zijn wil te doen.

Hoe de Voorzienigheid werkt

De voorzienigheid is de regering van de Goddelijke liefde en wijsheid van de Heer.