Wegen > Het maken van Sense of Things > Redding

Redding

Het zou erg leuk zijn om te "weten" dat je gered bent. Veel Christenen geloven dat je gered wordt als je Jezus Christus als je persoonlijke verlosser accepteert -- en in zekere zin is dat waar. Als je werkelijk Jezus Christus accepteert, en je leeft zoals Hij ons gezegd heeft - het kwaad schuwen, de Heer liefhebben en de naaste liefhebben - dan open je jezelf om zijn liefde te ontvangen.


Convenant, Reciprocatie en Samenvoeging

Convenant, Reciprocation en Conjunction zijn drie onderdelen van het proces van onze geestelijke wedergeboorte.

Als vanzelf

De "as-of-self" is een belangrijk doctrinaal concept in de Nieuwe Christelijke theologie.

Opnieuw geboren worden?

Wat de Bijbel zegt over... Wie wordt er gered?


Vertalen: