Пътеки > Осмисляне на нещата

Осмисляне на нещата


На човешките същества са дадени две ключови способности - рационално мислене и духовна свобода. Ако развиваме рационалността си, можем да използваме добре свободата си. Така че... за нас е важно да разберем духовните истини, като тези, свързани тук.