Pathways > Gör känsla för saker

Gör känsla för saker


Människor har fått två viktiga förmågor - rationella sinnen och andlig frihet. Om vi utvecklar vår rationalitet kan vi använda vår frihet väl. Så ... det är viktigt för oss att förstå andliga sanningar, som de som är länkade här.


Översätt: