Патеки > Давање смисла на нештата

Давање смисла на нештата


На човечките суштества им се дадени две клучни способности - рационални умови и духовна слобода. Ако ја развиеме нашата рационалност, можеме добро да ја искористиме нашата слобода. Значи... важно е за нас да ги разбереме духовните вистини, како оние што се поврзани овде.