Jób 40:5

Study

     

5 Ozdobiž se nyní vyvýšeností a důstojností, v slávu a okrasu oblec se.