Jób 40:5

Étudier

     

5 Ozdobiž se nyní vyvýšeností a důstojností, v slávu a okrasu oblec se.