Jób第40章:5

学习

     

5 Ozdobiž se nyní vyvýšeností a důstojností, v slávu a okrasu oblec se.