The Bible

 

Ιεζεκιήλ 38

Greek: Modern         

Study the Inner Meaning

← Previous   Next →

1 Και εγεινε λογος Κυριου προς εμε, λεγων,

2 Υιε ανθρωπου, στηριξον το προσωπον σου επι Γωγ, την γην του Μαγωγ, του ηγεμονος της Ρως, Μεσεχ και Θουβαλ, και προφητευσον κατ' αυτου,

3 και ειπε, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Ιδου, εγω ειμαι εναντιον σου, Γωγ, ηγεμων της Ρως, Μεσεχ και Θουβαλ·

4 και θελω σε περιστρεψει και βαλει αγκιστρα εις τας σιαγονας σου, και θελω εκβαλει σε και πασαν την δυναμιν σου, ιππους και ιππεας, παντας τουτους εντελως ωπλισμενους, μεγα αθροισμα μετα θυρεων και ασπιδων, παντας τουτους μεταχειριζομενους μαχαιρας.

5 Περσας, Αιθιοπας και Λιβυας μετ' αυτων· παντας τουτους μετ' ασπιδων και περικεφαλαιων·

6 τον Γομερ και παντα τα ταγματα αυτου, τον οικον Θωγαρμα απο των εσχατων του βορρα και παντα τα ταγματα αυτου και πολλους λαους μετα σου.

7 Ετοιμασθητι και ετοιμασον σεαυτον, συ και παν το αθροισμα σου το συναθροισθεν εις σε, και εσο φυλαξ εις αυτους·

8 μετα πολλας ημερας θελει γεινει επισκεψις εις σε· εν τοις εσχατοις χρονοις θελεις ελθει εις την γην, ητις ηλευθερωθη εκ της μαχαιρας και συνηχθη εκ πολλων λαων εναντιον των ορεων του Ισραηλ, τα οποια κατεσταθησαν ερημα διαπαντος· αυτος ομως μετεφερθη εκ μεσου των λαων, και θελουσι κατοικησει παντες ασφαλως.

9 Και θελεις αναβη και ελθει ως ανεμοζαλη· θελεις εισθαι ως νεφος, δια να σκεπασης την γην, συ και παντα τα ταγματα σου και πολυς λαος μετα σου.

10 Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Και εν εκεινη τη ημερα θελουσιν αναβη πραγματα επι την καρδιαν σου και θελεις βουλευθη βουλας πονηρας·

11 και θελεις ειπει, Θελω αναβη εις γην πολεων ατειχιστων· θελω ελθει προς ησυχαζοντας, κατοικουντας εν ασφαλεια, παντας τουτους κατοικουντας πολεις ατειχιστους και μη εχουσας μοχλους και πυλας·

12 δια να λεηλατησης λεηλασιαν και να λαφυραγωγησης λαφυρον, δια να επαναστρεψης την χειρα σου επι ερημωσεις κατοικισθεισας και επι λαον συνηγμενον εκ των εθνων αποκτησαντα κτηνη και αγαθα, κατοικουντα εν μεσω της γης.

13 Σεβα και Δαιδαν και οι εμποροι της Θαρσεις, μετα παντων των σκυμνων αυτης, θελουσιν ειπει προς σε, Ηλθες να λεηλατησης λεηλασιαν; συνηθροισας το πληθος σου δια να λαφυραγωγησης λαφυρον; δια να αρπασης αργυριον και χρυσιον, δια να λαβης κτηνη και αγαθα, δια να καμης λειαν μεγαλην;

14 Δια τουτο, υιε ανθρωπου, προφητευσον και ειπε προς τον Γωγ, Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Εν εκεινη τη ημερα, οτε ο λαος μου Ισραηλ θελει κατοικει εν ασφαλεια, συ δεν θελεις μαθει τουτο;

15 Και θελεις ελθει εκ του τοπου σου, εκ των εσχατων του βορρα, συ και πολλοι λαοι μετα σου, απαντες αναβαται ιππων, πληθος μεγα και δυναμις πολλη·

16 και θελεις αναβη εναντιον του λαου μου Ισραηλ ως νεφος, δια να σκεπασης την γην· τουτο θελει εισθαι εν ταις εσχαταις ημεραις· και θελω σε φερει εναντιον της γης μου, δια να με γνωρισωσι τα εθνη, οταν αγιασθω εν σοι, Γωγ, ενωπιον αυτων.

17 Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος· Συ εισαι εκεινος, περι του οποιου ελαλησα εν ταις αρχαιαις ημεραις, δια των δουλων μου των προφητων του Ισραηλ, οιτινες προεφητευσαν εν εκειναις ταις ημεραις δια πολλων ετων, οτι εμελλον να σε φερω εναντιον αυτων;

18 Αλλ' εν εκεινη τη ημερα, εν τη ημερα καθ' ην ο Γωγ ελθη εναντιον της γης Ισραηλ, η οργη μου θελει αναβη επι το προσωπον μου, λεγει Κυριος ο Θεος.

19 Διοτι εν τω ζηλω μου, εν τω πυρι της οργης μου ελαλησα, Εξαπαντος εν τη ημερα εκεινη θελει εισθαι σεισμος μεγας εν γη Ισραηλ·

20 και οι ιχθυες της θαλασσης και τα πετεινα του ουρανου και τα θηρια του αγρου και παντα τα ερπετα τα ερποντα επι της γης και παντες οι ανθρωποι οι επι του προσωπου της γης θελουσι σεισθη απο της παρουσιας μου· και τα ορη θελουσιν ανατραπη και οι πυργοι θελουσι πεσει και παν τειχος θελει κατεδαφισθη.

21 Και θελω καλεσει εναντιον αυτου μαχαιραν κατα παντα τα ορη μου, λεγει Κυριος ο Θεος· η μαχαιρα εκαστου ανθρωπου θελει εισθαι κατα του αδελφου αυτου.

22 Και θελω ελθει εις κρισιν εναντιον αυτου εν λοιμω και εν αιματι· και θελω βρεξει επ' αυτον και επι τα ταγματα αυτου και επι τον πολυν λαον τον μετ' αυτου βροχην κατακλυσμου και λιθους χαλαζης, πυρ και θειον.

23 Και θελω μεγαλυνθη και αγιασθη, και θελω γνωρισθη ενωπιον πολλων εθνων και θελουσι γνωρισει οτι εγω ειμαι ο Κυριος.

← Previous   Next →

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 161


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 776, 1151, 1154, 1691, 2446, 2447, 2906, ...

Apocalypse Revealed 290, 331, 336, 399, 405, 436, 452, ...

The Lord 4, 28

True Christian Religion 689


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 342, 355, 400, 405, 503, 504, 513, ...

Scriptural Confirmations 4, 9, 53, 74

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Γένεση 10:2

Εξοδος πλήθους 14:4, 18

Δευτερονόμιο 12:10

2 βασιλιάδες 19:28

Ψαλμοί 11:6, 83:4

Ησάιας 8:9, 25:3, 29:6, 37:29, 66:16

Ιερεμία 4:24, 49:31

Ιεζεκιήλ 20:41, 27:10, 12, 13, 14, 15, 28:22, 25, 29:4, 32:30, 34:25, 27, 36:5, 6, 15, 23, 24, 39:1

Ντάνιελ 10:14, 11:40

Μιχά 4:1, 11

Ναούμ 1:5

Haggai 2:22

Ζαχαρίας 8, 14:12, 13

Αποκάλυψη 8:7, 11:13, 16:21, 20:8, 9

Word/Phrase Explanations

Ισραηλ
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

From Swedenborg's Works

 

Apocalypse Revealed #290

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Go to section / 962  

← Previous   Next →

290. And every created thing which is in heaven and on the earth and under the earth and such as are in the sea, and all that are in them, I heard saying. (5:13) This symbolizes a confession and glorification of the Lord by angels of the lowest heavens.

That it is a confession and glorification of the Lord by angels of the lowest heavens is apparent from the series, because the preceding confessions and glorifications of the Lord were made by angels of the higher and lower heavens (nos. 275ff., 286ff.). For there are three heavens, and in each countless societies, every one of which is called a heaven.

It is apparent that angels are meant by every created thing which is in heaven and on the earth and under the earth and in the sea, for we are told, "I heard (them) saying," and they said "Blessing and honor and glory and strength be to Him who sits on the throne, and to the Lamb, forever and ever!"

[2] Their being called created things accords with the style of the Word, in which all created things, both those of the animal kingdom and those of the plant kingdom, symbolize various constituents in a person - in general constituents having to do with his will or affection, and constituents having to do with his intellect or thought. They have symbolic meanings because they are correspondent forms. And because the Word was written solely in terms of things that correspond, similar things are therefore said in it about angels in heaven and people of the church. To confirm this we will cite just a few passages, as the following:

(Jesus) said (to the disciples,) "Go into all the world and preach the gospel to every creature." (Mark 16:15)

But now ask the beasts, and they will teach you; and the birds of the air, and they will tell you; or... the vegetation of the earth, and they will teach you; and the fish of the sea will recount to you. Who among all these does not know that the hand of Jehovah has done this... (Job 12:7-9)

Let heaven and earth praise (Jehovah), the seas and everything that moves in them. For God will save Zion... (Psalms 69:34-35)

Praise Jehovah from the earth, you whales and all the depths. (Psalms 148:7)

I will utterly consume everything from the face of the earth...; I will consume man and beast; I will consume the birds of the heavens and the fish of the sea. (Zephaniah 1:2-3, Revelation 8:7-9)

The heavens will be glad, the earth will rejoice, the sea will pitch and roll, and all its fullness; the field will exult, and all that is in it. Then all the trees of the forest will sing before Jehovah. For He is coming, coming to judge the earth. (Psalms 96:11-13)

And so on in many other places.

(References: Acts of the Apostles 12:7-9; Ezekiel 38:19-20; Hosea 4:2-3; Isaiah 50:2-3)


[3] The text says, "every created thing," and the meaning is every reformed thing, or all reformed people. For to create means, symbolically, to reform and regenerate (no. 254).

To be shown the meaning of "in heaven," "on the earth," and "under the earth," see no. 260 above. And for the meaning of the sea, no. 238. It is apparent from this what is symbolically meant by "such as are in the sea, and all that are in them." Such things as are in the Word are meant by the fish of the sea, and these are sensual affections, which are the lowest affections of the natural self. For in the spiritual world people's affections look at a distance like fish, and as being in a sea, because the atmosphere in which they exist appears as though made of water, and thus as a sea, in the eyes of the inhabitants who dwell in the heavens and on the earth there, as may be seen in no. 238 above, and as regards fish, in no. 405.

Go to section / 962  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 256, 402, 405, 475, 786

True Christian Religion 635

Other New Christian Commentary

Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.

The Bible

 

Psalms 148:7

English: King James Version         

Study the Inner Meaning

← Previous    Full Chapter    Next →

7 Praise the LORD from the earth, ye dragons, and all deeps:

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 398


Other references to this verse:

Arcana Coelestia 46, 9335, 10438

Apocalypse Revealed 290, 343, 567, 809

True Christian Religion 308, 468


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 109, 342, 388, 405, 419, 538, 650, ...

Hop to Similar Bible Verses

Genesis 1:21

Psalms 104:24

Word/Phrase Explanations

the Lord
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

lord
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

earth
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

dragons
'Wild beasts of the desert,' 'doleful creatures,' 'owls,' 'satyrs,' 'wild beasts of the islands,' and 'dragons,' as in Isaiah 13:21-22, signify when the interior aspects...

deeps
The deeps mentioned in Psalms 148:7 signify the ultimate heavens, in which the spiritual natural angels are ; also divine truths in abundance, and arcana...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Memory Verse: Giving Thanks for Creation
Activity | Ages 4 - 14

 Praise the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Prayers for Children: Giving Thanks for Creation
Activity | Ages 7 - 14


Translate: