Подарете за Проектот за ново христијанско проучување на Библијата


A child holds a pile of sunshine-drenched milkweed seeds in her hands.

Начини да ја направите вашата даночна донација:


1. Донациите може да се направат онлајн со кредитна картичка со кликнување на копчето „Донирај“ подолу (сметката на PayPal е изборна).


2. Алтернативно, донации може да се направат со испраќање чек на:

New Christian Bible Study Corporation
c/o: Pittsburgh Society of the New Church
299 Le Roi Road
Pittsburgh, PA 15208 USA


The New Christian Bible Study е проект на непрофитната New Christian Bible Study Corporation, одобрена организација 501c3. Проектот започна во 2011 година, а беше финансиран од фондации и приватни донации, а спроведен со комбинација на волонтерски напори и договорни услуги за развој на софтвер и содржина. Многу сме возбудени за она што го постигнавме досега и имаме долга листа на работи што треба да направиме.

За подетален поглед на тоа каде бевме и каде одиме, погледнете ја нашата project plan page.


За повеќе информации или ако имате прашања, ве молиме контактирајте го нашиот благајник преку е-пошта:

Испратете ни порака.

Ви благодариме за поддршката!