Планови за читање


Плановите за читање ви даваат пригоден начин да останете мотивирани и на вистинскиот пат додека ја читате и проучувате Библијата.