ბიბლიის ისტორიები ახსნილია

ამ დიდ, და ხშირად არასწორად გაგებულ სიუჟეტებზე ახალი ნათელი დავამატეთ


ბიბლია სავსე ამბებით, ისინი დღესაც აქტუალურია? 2000 წლის შემდეგ? დიახ, მათ დრო არ გააჩნიათ. ის იწერება კოდის სახით, რომელშიც ლიტერატურულ სიტყვებს გააჩნიათ შინაგანი მნიშვნელობა. აქ არის ბიბლიის მოთხრობების ჩამონათვალი. ბევრს აქვს ახსნა-განმარტებები ან კომენტარები ახალი ქრისტიანის მკვლევრების, მწერლებისა და მხატვრების მიერ.

თუ გინდა, რომ ბიბლიის მოთხრობების საკუთარი განმარტებები გაგიწიოთ, აქ თქვენ შეგიძლიათ მიუთითოთ.

Format: text audio video All   
Book: 


გადათარგმნა: