ბიბლიის ისტორიები ახსნილია

ამ დიდ, და ხშირად არასწორად გაგებულ სიუჟეტებზე ახალი ნათელი დავამატეთ


ბიბლიის წიგნი: 
კომენტარის ფორმატი: text audio video ყველა

გაფართოებული ძიება