ဝတ်ပြုရာကျမ်း 12:2

Study

     

2 မိန်းမသည် ပဋိသန္ဓေယူ၍ သားယောက်ျားကို ဘွားမြင်ပြီးလျှင်၊ ဥတုရောက်၍ ခုန်ရက်မင်ကြယ် သကဲ့သို့ ခုန်ရက် မင်ကြယ်နေရမည်။