Psalmi第65章:3

学习

              |

3 Bezakonja me pritiskaju, Ti ćeš očistiti grehe naše.