Psalmi 65:3

Lernen

              |

3 Bezakonja me pritiskaju, Ti ćeš očistiti grehe naše.