Psalmi第51章:2

学习

     

2 Operi me dobro od bezakonja mog, i od greha mog očisti me.