Psalmi 51:2

Funda

     

2 Operi me dobro od bezakonja mog, i od greha mog očisti me.