Psalmi 51:2

勉強

       

2 Operi me dobro od bezakonja mog, i od greha mog očisti me.