Psalmi 51:2

공부

     

2 Operi me dobro od bezakonja mog, i od greha mog očisti me.