Klasat, kurset dhe grupet e studimit

Këtu janë disa mënyra për të studiuar dhe praktikuar mendimin e ri të krishterë…