Ajeti i ditës


"Dhe ai i besoi Zotit, që ia vuri në llogari të drejtësisë."

- Zanafilla 15:6
Read the chapter...


- .


Merrni një nxitje të vogël shpirtërore çdo ditë! Ne ju dërgojmë vargje të zgjedhura nga Bibla, ndonjëherë të mbështetura nga komente super të shpejta.

  Do të doja të merrja Vargun e Ditës; më regjistro!