Mjetet e Kërkimit SwedenborgFinding Your Way Around Swedenborg's Works


New Christian Bible Commentaries


Mobile App


Bibliography


Indekset/Fjaloret

Fjalor dhe Thesaurus për Shkrimet e Swedenborg

This glossary defines terms used by Emanuel Swedenborg in his theological works. It was originally compiled by John Stuart Bogg in 1915. We have included it in our database; here's a link to the searchable Glossary of Terms tool we created. You can search/sort and see excerpts and linked references as well. (And here's a link to the original glossary in .pdf format, for those that are interested.)


Collateral Literature


Përputhshmëria

Swedenborg Concordance

The Swedenborg Concordance is a complete work of reference to the theological writings of Emanuel Swedenborg based on his original Latin writings. Compiled, edited and translated by John Faulkner Potts. This public domain book is made available by The Internet Archive.


Latin Search


Përkthime në kuvertë të veprave të Swedenborg


Skanime të botimeve të shtypura të veprave të Swedenborg në latinishten origjinale


Biblat studimore të Swedenborg


Mjete të tjera latine


Dokumentet protestante dhe katolike që kritikon SwedenborgA dini për burime të tjera atje që mund të shtohen në koleksionin tonë? Na dërgoni një mesazh.