Ezra 7

Studimi

   

1 και-C μετα-P ο- A--APN ρημα-N3M-APN ουτος- D--APN εν-P βασιλεια-N1A-DSF *αρθασασθα-N---GSM βασιλευς-N3V-GSM *περσης-N1M-GPM αναβαινω-VZI-AAI3S *εσδρας-N---NSM υιος-N2--NSM *σαραιας-N---GSM υιος-N2--GSM *αζαριας-N---GSM υιος-N2--GSM *ελκια-N---GSM

2 υιος-N2--GSM *σαλουμ-N---GSM υιος-N2--GSM *σαδδουκ-N---GSM υιος-N2--GSM *αχιτωβ-N---GSM

3 υιος-N2--GSM *σαμαρια-N---GSM υιος-N2--GSM *εσρια-N---GSM υιος-N2--GSM *μαρερωθ-N---GSM

4 υιος-N2--GSM *ζαραια-N---GSM υιος-N2--GSM *σαουια-N---GSM υιος-N2--GSM *βοκκι-N---GSM

5 υιος-N2--GSM *αβισουε-N---GSM υιος-N2--GSM *φινεες-N---GSM υιος-N2--GSM *ελεαζαρ-N---GSM υιος-N2--GSM *ααρων-N---GSM ο- A--GSM ιερευς-N3V-GSM ο- A--GSM πρωτος-A1--GSMS

6 αυτος- D--NSM *εσδρας-N---NSM αναβαινω-VZI-AAI3S εκ-P *βαβυλων-N3W-GSF και-C αυτος- D--NSM γραμματευς-N3V-NSM ταχυς-A3U-NSM εν-P νομος-N2--DSM *μωυσης-N1M-GSM ος- --ASM διδωμι-VAI-AAI3S κυριος-N2--NSM ο- A--NSM θεος-N2--NSM *ισραηλ-N---GSM και-C διδωμι-VAI-AAI3S αυτος- D--DSM ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM οτι-C χειρ-N3--NSF κυριος-N2--GSM θεος-N2--GSM αυτος- D--GSM επι-P αυτος- D--ASM εν-P πας-A3--DPN ος- --DPN ζητεω-V2I-IAI3S αυτος- D--NSM

7 και-C αναβαινω-VZI-AAI3P απο-P υιος-N2--GPM *ισραηλ-N---GSM και-C απο-P ο- A--GPM ιερευς-N3V-GPM και-C απο-P ο- A--GPM *λευειτης-N1M-GPM και-C ο- A--NPM αδω-V1--PAPNPM και-C ο- A--NPM πυλωρος-N2--NPM και-C ο- A--NPM ναθινιμ-N---NPM εις-P *ιερουσαλημ-N---DSF εν-P ετος-N3E-DSN εβδομος-A1--DSN ο- A--DSM *αρθασασθα-N---GSM ο- A--DSM βασιλευς-N3V-DSM

8 και-C ερχομαι-VBI-AAI3P εις-P *ιερουσαλημ-N---DSF ο- A--DSM μην-N3--DSM ο- A--DSM πεμπτος-A1--DSM ουτος- D--ASN ετος-N3E-ASN εβδομος-A1--ASN ο- A--DSM βασιλευς-N3V-DSM

9 οτι-C εν-P εις-A1A-DSF ο- A--GSM μην-N3--GSM ο- A--GSM πρωτος-A1--GSMS αυτος- D--NSM θεμελιοω-VAI-AAI3S ο- A--ASF αναβασις-N3I-ASF ο- A--ASF απο-P *βαβυλων-N3W-GSF εν-P δε-X ο- A--DSF πρωτος-A1--DSFS ο- A--GSM μην-N3--GSM ο- A--GSM πεμπτος-A1--GSM ερχομαι-VBI-AAI3P εις-P *ιερουσαλημ-N---ASF οτι-C χειρ-N3--NSF θεος-N2--GSM αυτος- D--GSM ειμι-V9--IAI3S αγαθος-A1--NSF επι-P αυτος- D--ASM

10 οτι-C *εσδρας-N---NSM διδωμι-VAI-AAI3S εν-P καρδια-N1A-DSF αυτος- D--GSM ζητεω-VA--AAN ο- A--ASM νομος-N2--ASM και-C ποιεω-V2--PAN και-C διδασκω-V1--PAN εν-P *ισραηλ-N---DSM προσταγμα-N3M-APN και-C κριμα-N3M-APN

11 και-C ουτος- D--NSF ο- A--NSF διασαφησις-N3I-NSF ο- A--GSN διαταγμα-N3M-GSN ος- --GSM διδωμι-VAI-AAI3S *αρθασασθα-N---NSM ο- A--DSM *εσδρα-N---DSM ο- A--DSM ιερευς-N3V-DSM ο- A--DSM γραμματευς-N3V-DSM βιβλιον-N2N-GSN λογος-N2--GPM εντολη-N1--GPF κυριος-N2--GSM και-C προσταγμα-N3M-GPN αυτος- D--GSM επι-P ο- A--ASM *ισραηλ-N---ASM

12 *αρθασασθα-N---NSM βασιλευς-N3V-NSM βασιλευς-N3V-GPM *εσδρα-N---DSM γραμματευς-N3V-DSM νομος-N2--GSM ο- A--GSM θεος-N2--GSM ο- A--GSM ουρανος-N2--GSM τελεω-VM--XPI3S ο- A--NSM λογος-N2--NSM και-C ο- A--NSF αποκρισις-N3I-NSF

13 απο-P εγω- P--GS τιθημι-VCI-API3S γνωμη-N1--NSF οτι-C πας-A3--NSM ο- A--NSM εκουσιαζομαι-V1--PMPNSM εν-P βασιλεια-N1A-DSF εγω- P--GS απο-P λαος-N2--GSM *ισραηλ-N---GSM και-C ιερευς-N3V-GPM και-C *λευειτης-N1M-GPM πορευομαι-VC--APN εις-P *ιερουσαλημ-N---ASF μετα-P συ- P--GS πορευομαι-VC--APN

14 απο-P προσωπον-N2N-GSN ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM και-C ο- A--GPM επτα-M συμβουλος-N2--GPM αποστελλω-VDI-API3S επισκεπτομαι-VA--AMN επι-P ο- A--ASF *ιουδαια-N1A-ASF και-C εις-P *ιερουσαλημ-N---ASF νομος-N2--DSM θεος-N2--GSM αυτος- D--GPM ο- A--DSM εν-P χειρ-N3--DSF συ- P--GS

15 και-C εις-P οικος-N2--ASM κυριος-N2--GSM αργυριον-N2N-NSN και-C χρυσιον-N2N-NSN ος- --NSM ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM και-C ο- A--NPM συμβουλος-N2--NPM εκουσιαζομαι-VSI-API3P ο- A--DSM θεος-N2--DSM ο- A--GSM *ισραηλ-N---GSM ο- A--DSM εν-P *ιερουσαλημ-N---DSF κατασκηνοω-V4--PAPDSM

16 και-C πας-A3--NSN αργυριον-N2N-NSN και-C χρυσιον-N2N-NSN ος- --NSM τις- I--ASN εαν-C ευρισκω-VB--AAS2S εν-P πας-A1S-DSF χωρα-N1A-DSF *βαβυλων-N3W-GSF μετα-P εκουσιασμος-N2--GSM ο- A--GSM λαος-N2--GSM και-C ιερευς-N3V-GPM ο- A--GPM εκουσιαζομαι-V1--PMPGPM εις-P οικος-N2--ASM θεος-N2--GSM ο- A--ASM εν-P *ιερουσαλημ-N---DSF

17 και-C πας-A3--ASM προςπορευομαι-V1--PMPASM ουτος- D--ASM ετοιμως-D εντασσω-VA--AAI2S εν-P βιβλιον-N2N-DSN ουτος- D--DSM μοσχος-N2--APM κριος-N2--APM αμνος-N2--APM και-C θυσια-N1A-APF αυτος- D--GPM και-C σπονδη-N1--APF αυτος- D--GPM και-C προςφερω-VF2-FAI2S αυτος- D--APN επι-P θυσιαστηριον-N2N-GSN ο- A--GSM οικος-N2--GSM ο- A--GSM θεος-N2--GSM συ- P--GP ο- A--GSM εν-P *ιερουσαλημ-N---DSF

18 και-C ει-C τις- I--NSN επι-P συ- P--AS και-C ο- A--APM αδελφος-N2--APM συ- P--GS αγαθυνω-VC--APS3S εν-P καταλοιπος-A1B-DSM ο- A--GSN αργυριον-N2N-GSN και-C ο- A--GSN χρυσιον-N2N-GSN ποιεω-VA--AAN ως-C αρεστος-A1--ASN ο- A--DSM θεος-N2--DSM συ- P--GP ποιεω-VA--AAD2P

19 και-C ο- A--APN σκευος-N3E-APN ο- A--APN διδωμι-V8--PMPAPN συ- P--DS εις-P λειτουργια-N1A-ASF οικος-N2--GSM θεος-N2--GSM παραδιδωμι-VO--AAD2S ενωπιον-P ο- A--GSM θεος-N2--GSM εν-P *ιερουσαλημ-N---DSF

20 και-C καταλοιπος-A1B-NSN χρεια-N1A-GSF οικος-N2--GSM θεος-N2--GSM συ- P--GS ος- --NSN αν-X φαινω-VD--APS3S συ- P--DS διδωμι-VO--AAN διδωμι-VF--FAI2S απο-P οικος-N2--GPM γαζα-N1S-GSF βασιλευς-N3V-GSM

21 και-C απο-P εγω- P--GS εγω- P--NS *αρθασασθα-N---NSM βασιλευς-N3V-NSM τιθημι-VAI-AAI1S γνωμη-N1--ASF πας-A1S-DPF ο- A--DPF γαζα-N1S-DPF ο- A--DPF εν-P περαν-D ο- A--GSM ποταμος-N2--GSM οτι-C πας-A3--ASN ος- --ASN αν-X αιτεω-VA--AAS3S συ- P--AP *εσδρας-N---NSM ο- A--NSM ιερευς-N3V-NSM και-C γραμματευς-N3V-NSM ο- A--GSM νομος-N2--GSM ο- A--GSM θεος-N2--GSM ο- A--GSM ουρανος-N2--GSM ετοιμως-D γιγνομαι-V1--PMD3S

22 εως-P αργυριον-N2N-GSN ταλαντον-N2--GPN εκατον-M και-C εως-P πυρος-N2--GSM κορος-N2--GPM εκατον-M και-C εως-P οινος-N2--GSM βαδος-N2--GPM εκατον-M και-C εως-P ελαιον-N2N-GSN βαδος-N2--GPM εκατον-M και-C αλς-N3--APM ος- --GSM ου-D ειμι-V9--PAI3S γραφη-N1--NSF

23 πας-A3--ASN ος- --NSM ειμι-V9--PAI3S εν-P γνωμη-N1--DSF θεος-N2--GSM ο- A--GSM ουρανος-N2--GSM γιγνομαι-V1--PMD3S προςεχω-V1--PAI2P μη-D τις- I--NSM επιχειρεω-VA--AAS3S εις-P οικος-N2--ASM θεος-N2--GSM ο- A--GSM ουρανος-N2--GSM μηποτε-D γιγνομαι-VB--AMS3S οργη-N1--NSF επι-P ο- A--ASF βασιλεια-N1A-ASF ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM και-C ο- A--GPM υιος-N2--GPM αυτος- D--GSM

24 και-C συ- P--DP γνωριζω-VMI-XPI3S εν-P πας-A3--DPM ο- A--DPM ιερευς-N3V-DPM και-C ο- A--DPM *λευειτης-N1M-DPM αδω-V1--PAPDPM πυλωρος-N2--DPM ναθινιμ-N---DPM και-C λειτουργος-N2--DPM οικος-N2--GSM θεος-N2--GSM ουτος- D--GSM φορος-N2--NSM μη-D ειμι-V9--PAD3S συ- P--DS ου-D εξουσιαζω-VF--FAI2S καταδουλοω-V4--PMN αυτος- D--APM

25 και-C συ- P--NS *εσδρα-N---VSM ως-C ο- A--NSF σοφια-N1A-NSF ο- A--GSM θεος-N2--GSM εν-P χειρ-N3--DSF συ- P--GS καταιστημι-VA--AAD2S γραμματευς-N3V-APM και-C κριτης-N1M-APM ινα-C ειμι-V9--PAS3P κρινω-V1--PAPNPM πας-A3--DSM ο- A--DSM λαος-N2--DSM ο- A--DSM εν-P περαν-D ο- A--GSM ποταμος-N2--GSM πας-A3--DPM ο- A--DPM οιδα-V1--PAPDPM νομος-N2--ASM ο- A--GSM θεος-N2--GSM συ- P--GS και-C ο- A--DSM μη-D οιδα-V1--PAPDSM γνωριζω-VF2-FAI2P

26 και-C πας-A3--NSM ος- --NSM αν-X μη-D ειμι-V9--PAS3S ποιεω-V2--PAPNSM νομος-N2--ASM ο- A--GSM θεος-N2--GSM και-C νομος-N2--ASM ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM ετοιμως-D ο- A--NSN κριμα-N3M-NSN ειμι-VF--FMI3S γιγνομαι-V1--PPPASM εκ-P αυτος- D--GSM εαν-C τε-X εις-P θανατος-N2--ASM εαν-C τε-X εις-P παιδεια-N1A-ASF εαν-C τε-X εις-P ζημια-N1A-ASF ο- A--GSM βιος-N2--GSM εαν-C τε-X εις-P δεσμος-N2--APM

27 ευλογητος-A1--NSM κυριος-N2--NSM ο- A--NSM θεος-N2--NSM ο- A--GPM πατηρ-N3--GPM εγω- P--GP ος- --NSM διδωμι-VAI-AAI3S ουτως-D εν-P καρδια-N1A-DSF ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM ο- A--GSN δοξαζω-VA--AAN ο- A--ASM οικος-N2--ASM κυριος-N2--GSM ο- A--ASM εν-P *ιερουσαλημ-N---DSF

28 και-C επι-P εγω- P--AS κλινω-V1I-IAI3S ελεος-N3E-ASN εν-P οφθαλμος-N2--DPM ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM και-C ο- A--GPM συμβουλος-N2--GPM αυτος- D--GSM και-C πας-A3--GPM ο- A--GPM αρχων-N3--GPM ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM ο- A--GPM επηρμενων-VM--XPPGPM και-C εγω- P--NS κραταιοω-VCI-API1S ως-C χειρ-N3--NSF θεος-N2--GSM ο- A--NSF αγαθος-A1--NSF επι-P εγω- P--AS και-C συναγω-VAI-AAI1S απο-P *ισραηλ-N---GSM αρχων-N3--APM αναβαινω-VZ--AAN μετα-P εγω- P--GS