The Bible

 

Amos 9

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)     

Study the Inner Meaning

← Previous  

1 ראיתי את־אדני נצב על־המזבח ויאמר הך הכפתור וירעשו הספים ובצעם בראש כלם ואחריתם בחרב אהרג לא־ינוס להם נס ולא־ימלט להם פליט׃

2 אם־יחתרו בשאול משם ידי תקחם ואם־יעלו השמים משם אורידם׃

3 ואם־יחבאו בראש הכרמל משם אחפש ולקחתים ואם־יסתרו מנגד עיני בקרקע הים משם אצוה את־הנחש ונשכם׃

4 ואם־ילכו בשבי לפני איביהם משם אצוה את־החרב והרגתם ושמתי עיני עליהם לרעה ולא לטובה׃

5 ואדני יהוה הצבאות הנוגע בארץ ותמוג ואבלו כל־יושבי בה ועלתה כיאר כלה ושקעה כיאר מצרים׃

6 הבונה בשמים [כ= מעלותו] [ק= מעלותיו] ואגדתו על־ארץ יסדה הקרא למי־הים וישפכם על־פני הארץ יהוה שמו׃

7 הלוא כבני כשיים אתם לי בני ישראל נאם־יהוה הלוא את־ישראל העליתי מארץ מצרים ופלשתיים מכפתור וארם מקיר׃

8 הנה עיני אדני יהוה בממלכה החטאה והשמדתי אתה מעל פני האדמה אפס כי לא השמיד אשמיד את־בית יעקב נאם־יהוה׃

9 כי־הנה אנכי מצוה והנעותי בכל־הגוים את־בית ישראל כאשר ינוע בכברה ולא־יפול צרור ארץ׃

10 בחרב ימותו כל חטאי עמי האמרים לא־תגיש ותקדים בעדינו הרעה׃

11 ביום ההוא אקים את־סכת דויד הנפלת וגדרתי את־פרציהן והרסתיו אקים ובניתיה כימי עולם׃

12 למען יירשו את־שארית אדום וכל־הגוים אשר־נקרא שמי עליהם נאם־יהוה עשה זאת׃ ף

13 הנה ימים באים נאם־יהוה ונגש חורש בקצר ודרך ענבים במשך הזרע והטיפו ההרים עסיס וכל־הגבעות תתמוגגנה׃

14 ושבתי את־שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות וישבו ונטעו כרמים ושתו את־יינם ועשו גנות ואכלו את־פריהם׃

15 ונטעתים על־אדמתם ולא ינתשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם אמר יהוה אלהיך׃

← Previous  

   Study the Inner Meaning

Exploring the Meaning of Amos 9      

By Rev. Martin Pennington and Rev. George McCurdy

The Last Judgment would be thorough. None of the perpetrators of evil responsible for the demise of the church would escape the Last Judgment.

Prior churches had followed a similar path of spiritual ruination. But this time, the new church would not degenerate as the others had.

The Lord announced to Israel that a church would arise that will not perish. This New Church will worship and acknowledge the Lord. It will have soundness of doctrine and understanding, new wine, new gardens, and the abundance and beauty of the Lord’s restoration of His Church.

From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 209


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 414, 1069, 1071, 1197, 3322, 4391, 4926, ...

Apocalypse Revealed 90, 238, 316, 336, 503, 704

Doctrine of the Lord 4, 43

True Christian Religion 62, 467


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 275, 376, 405, 433, 581, 654, 799, ...

Marriage 62

Scriptural Confirmations 2, 3, 4, 9, 31, 56, 75

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

Bereshit 7:17

Shemot 14:24

VaYikra 26:5

BaMidbar 24:18

Devarim 2:23, 28:64

Eyov 22:13

Tehilim 34:17, 68:23, 104:3, 139:8, 10

Yishevah 6:4, 11:14, 27:12, 60:21, 62:8, 65:21

Yeremiyah 16:15, 21:10, 23:24, 29:14, 32, 30:3, 11, 33:7, 11, 47:4, 49:16

Yechezchial 5:2, 12, 9:2, 20:38, 36:11, 19, 37:25, 39:28

Hosea 1:4, 6

Amos 5, 2:14, 15, 5:8, 11, 6:1, 3, 7:9, 8:8

Ovadiyah 1:4, 19

Michah 3, 4, 3:11

Nachum 1:5

Tzefaniyah 2:7

Luke 22:31

Acts of the Apostles 15:16, 17

Romans 11:5

Word/Phrase Explanations

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

מצרים
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

ארץ
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

יעקב
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

צרור
A bundle (Gen. 42:3) signifies orderly arrangement, because the truths ap­pertaining to man are disposed and arranged into series: those which are in the greatest...

אדום
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

ימים
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

ערים
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

כרמים
'A vine' signifies spiritual good and truth. 'A vine' or 'vineyard' signifies the church where the Word, and the Lord in it, is known, or...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 I Will Bring Back the Captives of My People
Coloring Page | Ages 7 - 14

From Swedenborg's Works

 

Arcana Coelestia #10248

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

10248. 'And it shall be the statute of an age to them' means an eternal law of order. This is clear from the meaning of 'a statute' as a law of order, dealt with in 7884, 7995, 8357; and from the meaning of 'an age' as that which is eternal. The reason why 'an age' means what is eternal is that duration even to the end should be understood by it, and in the internal sense what is eternal is meant by that duration. Furthermore the word used to denote an age means eternity in the original language. 'Age' means what is eternal because when used in the Word with regard to the Church it means duration of it even to the end. Consequently, when the term is used with regard to heaven, where there is no end, or with regard to the Lord, it means what is eternal. The term may be used to refer in general to any Church, but in particular to the celestial Church. In addition to all this 'age' means the world and life there, and also life after this to eternity.

(References: Arcana Coelestia 8537)


[2] 1. The term 'age', when used with regard to the Church, means the duration of it even to the end

This is clear from the following places: In Matthew,

The disciples said to Jesus, Tell us, what will be the sign of Your coming and of the close of the age? Matthew 24:3.

'The close of the age' means the final period of the Church, thus the end of it, when there is no longer any faith because there is no charity. The fact that this is meant by 'the close of the age' and that 'the age' therefore means the duration of the Church even to the end becomes clear from all the things stated by the Lord in that chapter, an explanation of which may be seen in the opening sections of Chapters 26-40 of Genesis. 'The age' and 'the close' of it have the same meaning elsewhere in the same gospel,

The harvest is the close of the age. Matthew 13:39-40, 49.

Also,

Behold, I am with you at all times 1 even to the close of the age. Matthew 28:20.

Here also 'the age' is used to mean the duration of the Church from start to finish.

[3] In Ezekiel,

They will dwell on the land, they and their sons and their sons' sons even to an age. David will be their prince for an age. My sanctuary will be in their midst for an age. Ezekiel 37:25, 28.

These promises refer to Israel, who in the internal sense serves to mean the spiritual Church. 'The land' on which they will dwell also means the Church; 'the sanctuary' means everything composing the Church; and 'David' means the Lord. From this it is evident that 'for an age' means even to the end.

'Israel' in the Word is the spiritual Church, see in the places referred to in 9340.

'The land' is the Church, in the places referred to in 9325.

'The sanctuary' is everything composing the Church, and it has reference to the goodness and truth of the spiritual Church, 8330, 9479.

'David' is the Lord, 1888, 9954.

[4] In David,

Before the mountains were born, and the earth and the world were formed, from age even to age You are God. Psalms 90:2.

By the birth of mountains and formation of the earth and the world not the creation of the world but the establishment of a Church should be understood, for in the Word heavenly or celestial love, and so the Church in which that love exists, is meant by 'the mountains'. 'The earth' too and 'the world' mean the Church, so that 'from age to age' means from when Churches are established to when they come to an end. Churches follow in succession, one after another; for when one has come to an end or undergone vastation another is established.

'Mountain' means heavenly or celestial love, and therefore the Church which is governed by that love, see 795, 796, 4210, 6435, 8758.

'The earth' is the Church in particular, but 'the world' the Church in general, see in the places referred to in 9325.

(References: Arcana Coelestia 795-796)


[5] 2. The term 'age', when used with regard to heaven, where there is no end, or with regard to the Lord, means what is eternal

This is clear from the following places: In David,

Jehovah is King for an age and for perpetuity. Psalms 10:16; Exodus 15:18.

In the same author,

Your kingdom is a kingdom of all the ages, and Your dominion to every generation after generation. Psalms 145:13.

In Jeremiah,

[He is] the living God [and] the King of the age. Jeremiah 10:10.

In Daniel,

His dominion is the dominion of an age which will not pass away. Afterwards the saints of the Most High 2 will receive the kingdom and will strengthen the kingdom even to an age, and even to ages of ages. Daniel 7:14, 18, 27.

In Matthew,

Yours is the kingdom, the power, and the glory for ages. Matthew 6:13.

In Luke,

God will give Him the throne of David, so that He may reign over the house of Jacob for ages. Luke 1:32-33.

[6] In the Book of Revelation,

To Jesus Christ be glory and might for ages of ages. Revelation 1:6.

Elsewhere in the same book,

Behold, I live for ages of ages. Revelation 1:18.

And elsewhere again,

Blessing, and honour, and glory, and might to the Lamb for ages of ages! The twenty-four elders worshipped the One living for ages of ages. Revelation 5:13-14; 10:6; 11:15.

In Isaiah,

My salvation will exist for an age, and My righteousness to each generation 3 . Isaiah 51:6, 8.

In the same prophet,

The angel of [His] face carried them all the days of the age. Isaiah 63:9.

In Daniel,

Many of those sleeping will awake to the life of the age 4 , the rest to the disrepute of the age 5 . Daniel 12:2.

In John,

If anyone eats of this bread he will live for an age. John 6:51, 58.

In the same gospel,

I give them eternal life, and they will not perish for an age. John 10:28.

In David,

Lead me in the way of the age 6 . Psalms 139:24.

In the same author,

He has caused them to stand for perpetuity and for an age; He has given a statute that will not pass away. Psalms 148:6.

[7] In these places 'age' means what is eternal since it is used with regard to the Lord, to His kingdom, and to heaven and the life there, all of which have no end. 'Ages of ages' is not used to mean eternities of eternities but that which is eternal. That expression is used however with regard to the Churches on earth coming in succession one after another. From the Word it is evident that a Church has been established four times on this planet. The first of them was the Most Ancient, which existed before the Flood; the second was the Ancient, which came after the Flood; the third was the Israelite and Jewish; and the last was the Christian. The whole period of each one from start to finish is an age. And after the Christian Church a new one will begin. This series of Churches is meant by 'ages of ages', 'an age' being the duration of a Church even to its end, as shown above.

[8] 3. The term 'age' may be used to refer in general to any Church, but in particular to the celestial Church

This is clear from the following places: In Amos,

I will raise up the tent of David that is fallen down, and I will build as in the days of a [previous] age. Amos 9:11.

'The days of a [previous] age' is used to mean the time when the Most Ancient Church, which was celestial, existed. In Micah,

Bethlehem Ephrath, from you will come forth for Me one who will be Ruler in Israel, and whose origins are from of old, from the days of a [previous] age. Micah 5:2.

Here the meaning is similar. In Moses,

Remember the days of a [previous] age, understand the years of generation after generation. Deuteronomy 32:7.

'The days of a [previous] age' stands for the time of the Most Ancient Church, which was a celestial Church, and 'the years of generation after generation' for the time of the Ancient Church, which was a spiritual Church.

[9] In Isaiah,

Awake, awake, put on strength, O arm of Jehovah. Awake as in the days of antiquity, of the generation of [previous] ages. Isaiah 51:8-9.

'As in [the days] of the generation of [previous] ages' means as it was with the states of love and faith in the Ancient Churches that descended from the Most Ancient. In David,

I have considered the days of old, the years of [previous] ages. Psalms 77:5.

Here the meaning is similar.

[10] In Isaiah,

Remember from a [previous] age the former thing. Isaiah 46:9.

In Malachi,

Then the minchah of Judah and Jerusalem will be acceptable to Jehovah, as in the days of a [previous] age, and as in ancient years. Malachi 3:4.

In Joel,

Judah will abide for an age, and Jerusalem from generation to generation. Joel 3:20.

In these places 'Judah' means the celestial Church, to which the words 'as in the days of the age' and 'into the age' therefore refer, while 'Jerusalem' means the spiritual Church, to which the words 'as in the ancient years' and 'into generation after generation' refer.

'Judah' is the celestial Church, see 3654, 3881, 6363, 8770.

'Jerusalem' is the spiritual Church, 402, 3654.

[11] 4. The term 'age' may mean the world and life there

This is clear in Matthew,

The one who is sown among thorns is he who hears the Word but the cares of this age and the deceitfulness of riches choke the Word. Matthew 13:22.

In Luke,

The sons of this age are more shrewd than the sons of light. Luke 16:8.

In the same gospel,

The sons of this age marry and are given in marriage. Luke 20:34.

And in David,

The wicked and carefree ones of the age multiply wealth. Psalms 73:12.

[12] 5. The term 'age' may mean life to eternity after death

In Mark,

... will receive a hundredfold, now in this time, and in the age to come eternal life. Mark 10:30.

In Ezekiel,

When I will cause you to go down with those going down to the pit, to the people of a [previous] age, ... Ezekiel 26:20.

And elsewhere, as in Luke 18:30; 20:35; Isaiah 34:10, 17; Revelation 14:11; 20:10; 22:5.

-----
Footnotes:

1. literally, I am with you all the days

2. The Latin word rendered the Most High is plural, as is the word used in the original Aramaic. It must be regarded as a plural of majesty.

3. literally, generations of generations

4. i.e. eternal life

5. i.e. eternal disgrace

6. i.e. an eternal way

-----

(References: Exodus 30:5, 30:21; Luke 18:9; Revelation 14:10)

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 10371, 10447


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 31, 48, 146, 176

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Translate: