Beknopte Uiteenzetting vd Leer van de Nieuwe Kerk #1

By Emanuel Swedenborg

Study this Passage

      |   
/ 120  
  

1. BEKNOPTE UITEENZETTING VAN DE LEER VAN DE NIEUWE KERK

Nadat al sinds enige jaren enkele grotere en kleinere werken, die handelen over het Nieuwe Jeruzalem, door mij zijn uitgegeven en waaronder verstaan wordt de door de Heer op te richten Nieuwe Kerk, heb ik besloten, nadat de Openbaring onthuld is, nu de gehele, volledige leer van die Kerk te belichten; daar dit werk evenwel enige jaren zou vergen, leek het mij raadzaam eerst een korte samenvatting daarvan uit te geven, opdat men eerst een algemeen idee van deze Kerk en haar leer zou kunnen krijgen, omdat, wanneer het algemene voorafgaat, daarna alle dingen en elk ding afzonderlijk, volledig en duidelijk belicht worden; want deze dingen dringen in het algemene door, zoals het gelijksoortige in zijn ontvangorgaan.

Deze korte schets is evenwel niet bestemd voor een kritische beoordeling, maar wordt alleen aan de wereld gegeven als aankondiging van het eigenlijke werk, omdat daarin alles volledig behandeld zal worden.

Maar eerst zullen nu de hedendaagse leerstellingen ten aanzien van de ‘rechtvaardigmaking’ voorafgaan, met het oog op wat volgt over de geschilpunten van de leer van de tegenwoordige en van de Nieuwe Kerk.

De leerstellingen van de rooms-katholieken ten aanzien van de rechtvaardigmaking volgens het Concilie van Trente.

  
/ 120  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.