20 Podobenství o Ježíši Kristu


The sower

Slovo podobenství pochází z řeckého slovesa, které znamená „porovnat“. V podobenství se porovnávají věci, které - ve své vlastní povaze - jsou odlišné, ale které v některých bodech stále mají podobnost. Podobenství o Ježíši Kristu nejsou pouhými srovnáními, ale skutečnými vztahy mezi přírodními a duchovními věcmi. Když promluvil v podobenstvích, Ježíš vyjádřil věčné duchovní pravdy pomocí obrazů přírodních věcí souvisejících s tímto světem. V tomto obrazovém jazyce krásně zapůsobil na tyto pravdy na mysl svých posluchačů.


Délka plánu: 20 dnů
Průměrná denní doba četby (v minutách): 10
Stav: Dosud nezahájeno

Začít