იესო ქრისტეს 20 იგავი


The sower

სიტყვა იგავი მოდის ბერძნული ზმნიდან, რაც ნიშნავს "შედარებას". იგავში შედარებულია საგნები, რომ - მათი ბუნებით - განსხვავებულია, მაგრამ ზოგიერთ წერტილში მაინც მსგავსება აქვთ. იესო ქრისტეს იგავი არ არის მხოლოდ შედარება, არამედ რეალური მიმოწერა ბუნებრივ საგნებსა და სულიერ საგნებს შორის. როდესაც ის პარაბელებით საუბრობდა, იესო გამოთქვამდა მარადიულ სულიერ ჭეშმარიტებებს ამ სამყაროსთან დაკავშირებული ბუნებრივი ნივთების გამოსახულების გამოყენებით. ამ ხატოვან ენაზე, მან ამ ჭეშმარიტებებს ლამაზად აღბეჭდა თავისი მსმენელების გონებაში.


გეგმა სიგრძე: 20 დღის
საშუალო ყოველდღიური კითხვის დროს (წუთებში): 10
სტატუსი.: ჯერ არ დაწყებულა

დაწყება