20 Liknelser om Jesus Kristus


The sower

Ordet liknelse kommer från ett grekiskt verb som betyder "att jämföra". I en liknelse jämförs saker som - i sin egen natur - skiljer sig åt, men som i vissa punkter fortfarande liknar. Liknelserna om Jesus Kristus är inte bara jämförelser, utan verkliga överensstämmelser mellan naturliga saker och andliga saker. När han talade i liknelser uttryckte Jesus eviga andliga sanningar med bilder av naturliga saker som hänför sig till denna värld. På detta figurativa språk imponerade han dessa sanningar vackert på sinnets hörare.


Planens längd: 20 dagar
Genomsnittlig daglig lästid (i minuter): 10
Status: Ännu inte påbörjad

Starta