Markovo evangelium


The Last Supper

Evangelia jsou skutečně "bezešvým oděvem". Markovo evangelium navazuje přesně tam, kde Matouš skončil, u "Velkého poslání", kdy Ježíš pověřuje své učedníky, aby hlásali dobrou zprávu o jeho narození, životě, smrti, vzkříšení a především o jeho učení. Marek začíná slovy: "Počátek dobré zprávy o Ježíši Kristu, Synu Božím." V tomto smyslu je to i v případě, že se jedná o zvěst o Ježíši Kristu, Synu Božím. To je ono! A hned "hlas volajícího na poušti" hlásá, že Mesiáš, Boží Syn, přišel. - Rev. Dr. Ray Silverman


Délka plánu: 16 dnů
Průměrná denní doba četby (v minutách): 20
Stav: Dosud nezahájeno

Začít