Markusevangeliet


The Last Supper

Evangelierna är verkligen ett "sömlöst plagg". Markusevangeliet tar vid precis där Matteus slutade, med "det stora uppdraget", när Jesus ger sina lärjungar i uppdrag att förkunna de goda nyheterna om sin födelse, sitt liv, sin död, sin uppståndelse och framför allt sin undervisning. Markus inleder med att säga: "Början på det goda budskapet om Jesus Kristus, Guds son". Detta är det! Och genast börjar han med "rösten av en som ropar i öknen", som förkunnar att Messias, Guds son, har kommit. - Pastor Dr. Ray Silverman


: 16
: 20
: