Rejstřík Swedenborgových odkazů na Písmo


Swedenborg při psaní svých teologických děl uvedl mnoho tisíc odkazů na Bibli. Ty byly poprvé shromážděny v roce 1859 v publikaci Index Général (1859) francouzským učencem Le Boys des Guaysem. V roce 1883 byla tato práce aktualizována, editována a rozšířena Rev. Arthurem H. Searlem a publikována Swedenborskou společností v Londýně. Tehdy se v novocírkevních kruzích stala známou jako „Searleův rejstřík“ (Searle's Index). V roce 1954 ji v Londýně aktualizovala a znovu vytiskla Swedenborská společnost. Projekt Kempton data opět aktualizoval, protože pracoval na novém přesném překladu Starého a Nového zákona. Novokřesťanské studium Bible staví na všech těchto předchozích pracích a poskytuje tuto tabulku novokřesťanským studentům a badatelům jako referenční nástroj.


Přeložit: