Индекс Сведенборгових референци за Свето Писмо


Много Сведенборгових референци из Светог Писма први је пут прикупљено у публикацији Index General из 1859. године, француског теолога Ле Бoa де Гizа (Le Bois des Guays). 1883. ово дело је ажурирао велечасни Артур Х. Сирл (Arthur H. Searle), а објавило је Сведенборгово друштво (Swedenborg Society) из Лондона. Често га називају „Сирлов индекс“ ("Searle's Index"). Ажурирано издање објављено је поново 1954. Последњих година, тим Пројекта Кемптон (Kempton Project) још једном је ажурирао податке у свом раду на Кемптон преводу Речи. Градили смо на свим тим претходним делима, пружајући доњу табелу ново- хришћанским теолозима као референтни алат.