Žalmy 20:4

Studie

     

4 Rozpomeniž se na všecky oběti tvé, a zápaly tvé v popel obrať. Sélah.