Žalmy 20:5

Studie

     

5 Dejž tobě vše podlé srdce tvého, a všelikou radu tvou vyplň.