Žalmy 20:3

Studie

       

3 Sešliž tobě pomoc z svatyně, a z Siona utvrzuj tě.